Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorBrostrøm, Beate Therese
dc.date.accessioned2014-07-11T10:56:33Z
dc.date.available2014-07-11T10:56:33Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractDenne oppgaven fokuserer på tilflytteres subjektive forståelse av små steder i regionen Nord- Troms. Kommunene i Nord-Troms har utfordringer med både demografi og utviklingen indikerer ytterligere sentralisering. Oppgaven skal være et bidrag til en faglig debatt om omdømmebyggingens effekter, og samspillet mellom identitetsbygging og omdømmebygging i et internt perspektiv. Oppgaven analyserer tilflytteres perspektiver på stedets attraktivitet, og deres opplevelse av stedet de har flyttet til. Simon Anholts har utviklet City Brand Index som et verktøy for å måle byers merkevare, City Brand index. Elementene i City brand index er kjent som Anholts hexagon; the precence, the place, the potential, the pulse, the people, the prereguisites. Det er gjennomført intervjuer av tilflyttere der spørsmålene har vært basert på Anholts 6 P’er. Analysen er en plassering som gir stedene, og regionen som helhet, en rangering langs en positiv/ negativ akse. Ut i fra analysen kan man krystallisere ut noen tiltak som kan bidra til en bedre og mer målrettet rekruttering, basert på at alle skal trives og bli værende i regionen. Oppgaven tar for seg problemstillingen om små kommuner og distrikt kan konkurrere på det globale markedet. Gjennom å fokusere på de riktige markedene, tilflyttere med en brennende interesse for naturbruk og naturopplevelser, har kommunene et faktisk konkurransefortrinn. Utfordringene er å synliggjøre stedskvalitetene og vise at man er i utvikling. Potensialet i distriktene, både for personlig utvikling og næringsutvikling, er viktige bestanddeler i Anholts hexagon, og er en hygienefaktor som kommunene må ta tak i. For fagdisiplinen har dette vist at omdømmebygging er en vei å gå, også for distriktene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6486
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6089
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.titleOmdømmebygging og konkurransedyktige stedsidentiteter i et ruralt perspektiv. En analyse av tilflytteres stedsforståelse og effekter av omdømme- og identitetsbyggingsprosjekteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record