Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorHoholm, Rune
dc.contributor.authorHoholm, Rachel Vangen
dc.date.accessioned2014-07-16T07:55:14Z
dc.date.available2014-07-16T07:55:14Z
dc.date.issued2014-05-14
dc.description.abstractNy kirkeordning legger opp til at det skal bli en ny felles arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte på et justert kommune- eller prostinivå, kanskje allerede så tidlig som i 2017. I den forbindelse er det interessant å undersøke om hva prestene mener er viktige egenskaper og trekk ved den som skal være leder i den nye kirkeordningen. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant prester i Den norske kirke om hva de mener er viktig kompetanse og trekk ved en framtidig leder. Undersøkelsen er basert på kvantitativ metode og vi har brukt elektronisk spørreskjema som er sendt til menighetskontorene i hele landet for å samle inn data. Vi har i teorigrunnlaget lagt særlig vekt på teori som omhandler offentlige organisasjoner, ledelse, trekkteorier og ledelsesutfordringer tilknyttet profesjonelle organisasjoner. Vi har i vår undersøkelse spurt prester i Den norske kirke om hvor viktig de vurderer formell og uformell kompetanse, egenskaper og verdier ved leder i ny kirkeordning. Vi har også spurt dem om det er mulig å tenke seg at de kan bli ledet av noen uten teologisk utdanning. På spørsmålet om det kan tenkes at prestene kan bli ledet av noen uten teologisk utdanning er det oppsiktsvekkende at et så pass stort mindretall på 40,2 % svarer ja. Likevel er det slik at flertallet på 53,6 % sier nei.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6497
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6093
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleNår staten takker for seg - hva mener prester er viktige kvalifikasjoner for ledere i Den norske kirke?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record