Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWang, Catharina Elisabeth Arfwedson
dc.contributor.authorEide, Rudi
dc.date.accessioned2014-08-06T11:30:04Z
dc.date.available2014-08-06T11:30:04Z
dc.date.issued2014-04-30
dc.description.abstractGrubling, eller vedvarende selvfokusert tenkning, er et sentralt karaktertrekk ved depresjon og andre emosjonelle forstyrrelser. Kliniske teorier beskriver grubling som et dysfunksjonelt fenomen med negative konsekvenser for psykisk helse. Samtidig foreligger det forskning som indikerer at enkelte former for grubling kan være fordelaktig ved å bidra til problemløsning og emosjonell bearbeiding. Kunnskap om grublingens eventuelle funksjon og under hvilke omstendigheter grubling er dysfunksjonelt kan ha viktige implikasjoner for behandling av emosjonelle forstyrrelser. Problemstillingen er belyst ved å diskutere relevant teori og empiri. I lys av selvreguleringsteori og evolusjon kommer det frem at grubling kan ha en funksjon i sosial problemløsning og målorientering. Dysfunksjonelle utfall av grubling avhenger av faktorer fra individets personlighet, utvikling og kognitive stil. Mer spesifikt er det identifisert en rekke mekanismer som bidrar til å hindre adaptiv affektregulering, emosjonell bearbeiding og problemløsning. Etablerte behandlingsformer for depresjon kan tolkes i lys av de dysfunksjonelle prosessene som er identifisert i oppgaven.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/6513
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6113
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262en
dc.titleFunksjonell og dysfunksjonell grubling : Teoretiske perspektiveren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel