Show simple item record

dc.contributor.advisorNivison, Mary
dc.contributor.advisorNæss, Eva Therese
dc.contributor.authorHellebust, Marianne Ursin
dc.date.accessioned2014-08-06T11:42:07Z
dc.date.available2014-08-06T11:42:07Z
dc.date.issued2014-05-02
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke hva som motiverer behandlere som driver med utradisjonelle former for psykoterapi. Det ble intervjuet 8 behandlere som har valgt å bruke hest som intervensjon i sitt psykoterapeutiske arbeid. Analysen av intervjuene ble gjennomført ved hjelp av Interpretative Phenomenological Analysis. Funnene viser at behandlerne blir motiverte av en rekke ulike faktorer, som både representerer interne og eksterne aspekter ved motivasjon. De interne motivasjonelle faktorene besto av tro på metodens effekt, og positiv affekt. Behandlernes tro på metoden så ut til å oppstå gjennom deres personlige, relasjonelle og metodologiske erfaringer med hest. De eksterne motivasjonelle faktorene representerte fordeler ved bruk av metoden. Fordelene besto av muligheten til aktivitet, positive tilbakemeldinger fra pasientene, et ytre fokus i terapien, og teamarbeid. Disse fordelene antas å videre lede til positiv affekt for behandlerne. Samlet fører de interne og eksterne faktorene til at behandlerne utviser preferanse for bruk av hest i psykoterapi. Det anbefales at fremtidig forskning fortsetter å undersøke hvordan motivasjon påvirker psykoterapeuter i sitt yrkesvalg, ettersom dette er et relativt uoppdaget område. I tillegg anbefales det forskning på utradisjonelle metoders effekt, da det er viktig for å kunne vurdere nye metoder som evidensbaserte.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6514
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6116
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en
dc.titleMotivasjon hos behandlere som velger utradisjonelle behandlingsmetoder : en kvalitativ studie om bruk av hest i psykoterapi.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)