Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvartdal, Frode
dc.contributor.authorLie, Ane Eivor With
dc.date.accessioned2014-08-20T12:40:43Z
dc.date.available2014-08-20T12:40:43Z
dc.date.issued2014-04-30
dc.description.abstractFamily Aggression Replacement Training (Familie-ART) er en multimodal metode som har til hensikt å bedre sosial kompetanse og redusere problematferd. Den foreliggende studien har målt og evaluert effekten av en Familie-ART intervensjon gitt til 12 barn og deres familier. Sosial kompetanse og problematferd ble målt med Social Skills Rating System (SSRS) i et pre-test – posttest-design. SSRS sub-skalaer ble også analysert for å undersøke nærmere hvordan endring foregikk. Resultatene indikerte en generell positiv økning i sosial kompetanse, men varierende endring i problematferd. Mulige forklaringer på en slik utvikling belyses.en
dc.description.abstractFamily Aggression Replacement Training (Family-ART) is a multimodal intervention method for children and their families. The purpose of Family-ART is to enhance social competence and reduce problem behavior. The present study assessed the effects of a Family-ART intervention given to 12 children and their families. The Social Skills Rating System (SSRS) was adopted to measure changes in social skills and problem behavior in a pre-test post-test design. Additionally, the SSRS sub-scales were analyzed in order to more closely examine the changes. The results indicated an enhancement in social competence, but a fluctuating picture of change in regard to problem behavior. Possible explanations for the tendency obtained is discussed.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/6560
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6161
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDPSY-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en
dc.titleEvaluering av Familie-ART: En multimodal, familiebasert metode for utvikling av sosial kompetanse og forebygging av problematferden
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel