Show simple item record

dc.contributor.advisorStjernstrøm, Else
dc.contributor.authorEliassen, Gry Anita
dc.contributor.authorHolst, Anette
dc.date.accessioned2014-08-26T11:08:19Z
dc.date.available2014-08-26T11:08:19Z
dc.date.issued2014-05-12
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er basert på aksjonsforskning i egen kommune. De økende endringskravene i norsk skole krever at skoleeier og skoleledere innehar relevant kunnskap om endringsprosesser og ledelse av endringsprosesser som fører til varige endringer i skolen. Målet med endringsprosessene er å oppfylle skolens samfunnsmandat. I vår kommune ble det vedtatt å innføre skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene høsten 2012. Tiltaket skulle starte opp høsten 2013. Denne endringen kom i tillegg til allerede pågående endringer i skolen, som prosjekt tilpasset opplæring, vurdering for læring og arbeid med klassemiljø. Skolemåltidet var en mer organisatorisk endring enn en pedagogisk. Allikevel ser vi gjennom studien at denne endring møter de samme utfordringer som andre endringsprosesser. Oppgavetittelen vår gjenspeiler dette: «Skal vi no være med på noe no igjen?». Hensikten med denne oppgaven er å få innsikt i hvordan endringsprosesser foregår på skolene og hvilke opplevelser og erfaringer skoleledere har med endringsledelse. Disse drøftes i av teori om aksjonsforskning, endringsprosesser og endringsledelse. Kvalitativ forskningsmetode blir brukt som metodisk tilnærming der problemstilling og forskningsspørsmål knyttes opp til skoleledernes opplevelser og erfaringer. I denne studien har seks skoleledere skrevet brev til oss. I tolkningen av våre data er den konstant komparative analysemåten og meningsfortetting tatt i bruk. Kort oppsummert er vår konklusjon at skolelederens rolle i endringsprosesser er avgjørende for hvorvidt en endring blir vellykket eller ikke. Skolelederens må kjenne sin organisasjon, ta de ansatte med på tankereisen, få alle til å dra i samme retning, skape felles visjoner, følge og etterspørre, evaluere og justere og legge til rette for kollektiv kunnskapsutvikling.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6565
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6169
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902en
dc.subjectutdanningsledelseen
dc.subjectendringsledelseen
dc.subjectendringsprosesseren
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.title"Skal vi no være med på noe no igjen?" - En kvalitativ studie av endringsprosesser og endringsledelse i skolen.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record