Show simple item record

dc.contributor.advisorRotvold, Lars Aage
dc.contributor.authorMæland, Kirsti M.H.
dc.contributor.authorSparrman, Eva Carina
dc.date.accessioned2014-08-29T11:36:06Z
dc.date.available2014-08-29T11:36:06Z
dc.date.issued2014-05-13
dc.description.abstractI vår oppgave har vi gjort en analyse av hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorer i prosessen med å utarbeide lokale strategiplaner. Vi har stilt følgende hovedspørsmål: I hvilken grad er samhandlingen en styrt prosess? Har samhandlingen betydning for kvalitet i skolen? I analysen har vi sett på hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorene i prosessen med å utarbeide lokale strategiplaner i en fylkeskommune. Strategiplanene er en del av fylkeskommunens kvalitetsutviklingsarbeid, og rektorene har blitt invitert til å komme med synspunkter underveis i prosessen og til høringsuttalelser. Vi er opptatt av dialogen mellom skoleeier- og skoleledernivået og mener god dialog og felles forståelse før, under og etter utviklingsarbeidet er avgjørende for om en lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Målet med kvalitetsutvikling er at utviklingsarbeidet skal ha en effekt der læringen skjer, mellom lærer og elev i klasserommet. Vi har gjennomført kvalitative forskningsintervju med femten rektorer og en fylkesutdanningssjef. Rektorene har i hovedsak blitt intervjuet i gruppe, med unntak av ett individuelt intervju med en rektor og individuelt med fylkesutdanningssjefen. Analyseverktøyet er fire organisasjonsteorier; det instrumentelle, kultur-, myte- og translasjonsperspektivet, som vi har brukt for å analysere og forstå hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorene. Dette har vært et nyttig verktøy for å forstå hva som hemmer og fremmer organisasjonsutvikling, og mulige årsaker til hvorfor utviklingsprosesser stopper opp. I analysen har vi funnet at problemstillingen kan forklares ut fra elementer fra alle perspektivene, men vi finner mest fra det instrumentelle og translasjonsperspektivet. Vi finner også at samhandlingen er en styrt prosess. Vi kan ikke ut fra vår undersøkelse si noe om samhandlingen har betydning for kvaliteten i skolen, men vi får rektorenes opplevelse av dette.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6590
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6193
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902en
dc.subjectUtdanningsledelseen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.titleSkoleeier og rektorer i skjæringspunktet mellom styring, ledelse og kvalitetsutviklingen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record