Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrøvset, Siw
dc.contributor.authorJacobsen, Grete Synnøve
dc.date.accessioned2014-09-02T07:49:45Z
dc.date.available2014-09-02T07:49:45Z
dc.date.issued2014-05-10
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om spredning av lederverktøyet skolevandring i norsk skole. Problemstilling for forskningsarbeidet er: Hva er årsak til at lederverktøyet skolevandring er på reise i stort omfang inn i norsk skole? Det er utarbeidet fire forskningsspørsmål for studien. For å belyse valgt problemstilling og forskningsspørsmål, har jeg foretatt en kvalitativ undersøkelse med et undersøkelsesutvalg på fem respondenter. Disse er valgt ut på grunn av sin kjennsakp til fenomentet skolevandring. Innsamlede data er analysert ved hjelp av fire skjemaer med underkategorier, som er utarbeidet på bakgrunn av valgt problemstilling, de fire forskningsspørsmålene og aktuell teori. Det er mange ulike årsaker til at lederverktøyet skolevandring er på reise i stort omfang inn i norsk skole i dag. Dette har blant annet sammenheng med at ideen oppfattes som fornufting av lærere og skoleledere. I tillegg er skolevandring lett å ta i bruk fordi den er formalisert og har en "enkel" struktur. Lederverktøyet imøtekommer også det ytre presset på norske skoleledere om å drive mer med pedagogisk ledelse. Spredning av ideen skjer både på formelle arenaer som kurs, konferanser og utdanning og på uformelle arenaer der skoleledere møtes.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6599
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6202
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902en
dc.subjectUtdanningsledelseen
dc.subjectSkolevandringen
dc.subjectTranslasjonsteorien
dc.subjectFem mulige scenarioer for implementering av nye ideer i skolenen
dc.subjectSpredningen
dc.subjectKjell Arne Røviken
dc.subjectSiw Skrøvseten
dc.subjectSkien kommuneen
dc.subjectFire dyder for den gode oversetteren
dc.subjectLederegenskaperen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.titleSkolevandring som idé på reise inn i norsk skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record