Show simple item record

dc.contributor.advisorRotvold, Lars Aage
dc.contributor.authorOlsen, Geir Ove
dc.date.accessioned2014-09-02T08:20:14Z
dc.date.available2014-09-02T08:20:14Z
dc.date.issued2014-05-10
dc.description.abstractMin forskerinteresse er knyttet opp til prosessen med å utvikle en skole som jeg selv er leder for. Utgangspunktet for denne forskningen er utviklingsarbeid på egen arbeidsplass; implementering av kommunens kvalitetsplan med fokusområdet vurdering. Nærmere bestemt arbeidet med «vurdering for læring». Det er et aksjonsforskningsprosjekt der sluttproduktet primært er å foreslå tiltak som tar sikte på å utvikle den eksisterende praksisen. Denne masteroppgaven handler om barrierer og muligheter i å lede og være i utviklingsprosesser. I St. meld. nr. 30 (2003-2004) «Kultur for læring» understrekes det at skolene må legge mer vekt på hvordan de ivaretar sin egen læring og bli en lærende organisasjon. Masteroppgaven prøver å kartlegge hvordan man kan ivareta læringen i organisasjonen, sett opp imot spenningsforholdet mellom drift og utvikling og mellom individuelt og kollektivt arbeid i arbeidstidsavtalen til lærerne. Tittelen på oppgaven «Hvor blir det hvite av i snøen når snøen smelter?» tar utgangspunkt i et spørsmål jeg fikk av en 1. klassing i min første lærerpraksis i 1996. Denne undringen har fulgt meg siden, og gjenspeiler noe av det jeg har ønsket å legge til rette for aksjonsforskningsprosjektet – nemlig undring og refleksjon i organisasjonenen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6601
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6204
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3902en
dc.subjectLærende organisasjonen
dc.subjectOrganisasjonslæringen
dc.subjectLede utviklingsprosesseren
dc.subjectIvareta læringen i organisasjonenen
dc.subjectRefleksjonen
dc.subjectUtvikle en skoleen
dc.subjectKritiske analyse og refleksjon over egen praksisen
dc.subjectKunnskapsutviking og organisatorisk læringen
dc.subjectAksjonsforskningen
dc.subjectSkoleleder som forskende praktiker i eget felten
dc.subjectLedelse i endrings- og utviklingsprosesseren
dc.subjectTransformasjonsledelseen
dc.subjectEt utviklingshjul for en skole i bevegelseen
dc.subjectFemtrinnsmodell for læringsprosessenen
dc.subjectAksjonslæringen
dc.subjectVeilederkorpseten
dc.subjectBrev som kvalitativ datainnsamlingsmetodeen
dc.subjectLæring gjennom erfaringsutvekslingen
dc.subjectBruk av tiden
dc.subjectSkoleutviklingen
dc.subjectPedagogisk og administrativ ledelseen
dc.subjectVurdering for læringen
dc.subjectForhold mellom drift og utvikling og forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsutførelseen
dc.subjectGLL-metodenen
dc.subjectImplementeringen
dc.subjectKvalitetsplanen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.title"Hvor blir det av det hvite i snøen når snøen smelter?" Barrierer og muligheter i å lede og være i utviklingsprosesseren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record