Show simple item record

dc.contributor.advisorHammer, Maria
dc.contributor.authorBraathen, Jonette Nærland
dc.date.accessioned2014-09-08T10:57:26Z
dc.date.available2014-09-08T10:57:26Z
dc.date.issued2014-06-29
dc.description.abstractSammendrag Klimaendringer utgjør en av de største utfordringene vår samfunn står overfor på global basis. Konsekvensene av klimaendringer er imidlertid merkbar også regional og lokalt her i Norge. Målsettingen om et klimarobust samfunn kan bare oppnås gjennom at fokus og ressurser settes inn på å skape det samfunnet. Et sentralt virkemiddel er det planleggingsarbeidet som gjøres i kommuner rundt om i landet. Fylkesmannen har sentrale oppgaver i forhold til tilsyn, veiledning og samordning overfor kommunene i sitt fylke i henhold til Plan- og bygningsloven og Sivilbeskyttelsesloven. Spørsmålet som tas opp og drøftes i denne oppgaven er hvordan Fylkesmannen i Troms bruker disse rollene i forhold til å bistå og tilrettelegge for et styrket klimatilpasningsarbeid i kommunene i Troms. Hovedfunnene er at Fylkesmannen har en viktig rolle i forhold til å bistå kommunene i kompetansebygging og i forhold til å skape møteplasser for samhandling mellom kommuner og overordnede statlige faginstanser.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6624
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6223
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3920en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.titleKlimatilpasning i Troms fylke – er samfunnet forberedt på klimaendringene? Fylkesmannens rolle som tilsyns- veilednings- og samordningsorgan overfor kommunene i Troms.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)