Show simple item record

dc.contributor.advisorHammer, Maria
dc.contributor.authorKjellmo, Stian
dc.date.accessioned2014-09-08T12:05:31Z
dc.date.available2014-09-08T12:05:31Z
dc.date.issued2014-06-29
dc.description.abstract«Hvilke barrierer finnes for lokal klimatilpasning, hvordan jobber Fylkesmannen med disse barrierene og hvordan kan kompetanseoverføring tilrettelegges for å styrke lokal klimatilpasning – en studie av Fylkesmannen i Finnmark.» Problemstillingen har sin bakgrunn i et stadig økende fokus på klimaendringene og tilpasning til disse både globalt, nasjonalt og regionalt. Problemstillingen er forsøkt belyst ved bruk av teorier som omhandler grenseoverskridende risiko, klimatilpasning, kommunikasjon og organisatorisk læring. Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ case-studie, der intervjuer av personer hos Fylkesmannen i Finnmark, samt gjennomgang av ulike styringsdokumenter for nasjonalt, regionalt og lokalt klimatilpasningsarbeid utgjør grunnlaget. Oppgaven konkluderer med at Fylkesmannen i Finnmark opplever ulike barrierer i sitt arbeid med klimatilpasning. De største utfordringene for Fylkesmannen i Finnmark er; mangel på ressurser - hovedsakelig personell, svake statlige styringssignaler, diffuse oppdragsbeskrivelser, mangelfull innsikt i og forståelse for problematikken i fylkets kommuner, samt manglede initiativ for interkommunale samarbeidsformer. Mangel på ressurser må bøtes på ved hjelp av statlige bevilgninger. De øvrige barrierene bør søkes løst ved hjelp av en gradvis tilnærming til kommunikativ samhandling mellom Fylkesmannen i Finnmark, kommunene og øvrige aktører. Dette vil kunne bidra til å legge grunnlag for felles forståelse og læring i arbeidet med klimatilpasning.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6627
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6228
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3920en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.titleBarrierer i arbeidet med regional klimatilpasning - en studie av Fylkesmannen i Finnmarken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)