Show simple item record

dc.contributor.advisorSøren Holst, Helen Marita
dc.contributor.authorBjertnæs, Knut
dc.date.accessioned2014-09-09T08:29:10Z
dc.date.available2014-09-09T08:29:10Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er en effektivitetsanalyse av frittstående G-Sport og Sport 1 butikker. Konkurransen i Sportsbransjen har i de senere årene vært hard, og flere sportsbutikker har slitt økonomisk. Ettersom G-Sport og Sport 1 er blant de største kjedene i Norge med sportsbutikker, er det interessant å avdekke effektiviteten hos disse butikkene. Forbedring av effektivitet hos butikkene kan resultere i økt lønnsomhet for kjedene. Effektivitetsanalysen er basert på regnskapstall fra 2012 av 178 G-Sport og Sport 1 butikker. Metoden som nyttes heter Data Envelopment Analysis (DEA). DEA-metoden er en ikke-parametrisk metode for å måle relativ effektivitet hos enhetene i analysen, der de ineffektive kan sammenligne seg med de beste enhetene kjeden for å oppnå effektivitet. Effektivitetsmålene er total effektivitet, kostnadseffektivitet og inntektseffektivitet. Dessuten er en to-stegs DEA-analyse gjennomført for å vurdere om omgivelsesvariabler påvirker effektivitetsscorer, om det er forskjell i effektivitet hos de to kjedene og se om det er sammenheng mellom effektivitet og lønnsomhet. Analysen består av innsatsfaktorene lønnskostnader, vareforbruk og andre driftskostnader, mens output her er salgsinntekter. Beregningene i oppgaven er gjort med programpakken R (versjon 3.0.3) med tilleggspakken «Benchmarking» og Microsoft Office Excel med tilleggspakken «Analysis ToolPak». Gjennomsnittlig total effektivitet er hos G-Sport butikkene 91,5 % og Sport 1 88,6 %. Total effektivitet kan dekomponeres i teknisk- og skalaeffektivitet. Her viser analysen at de to kjedene har høy skalaeffektivitet, og et større potensiale i forhold til teknisk effektivitet. Kostnadseffektiviteten til de to kjedene var for G-Sport 85,2 % og Sport 1 86,4 %. De kostnadseffektive sportsbutikkene bestod av 4 Sport 1 butikker. Fra 2-stegsanalysen hadde omgivelsesvariabelen butikkens «antall driftsår» signifikant påvirkning, men av liten grad. I forhold til effektivitetsscorene var det ingen signifikant forskjell mellom de to kjedene, bortsett fra ved allokeringseffektivitet. Sport 1 har signifikant bedre allokeringseffektivitet, og kan dermed sies å være flinkere til å fordele kostander enn G-Sport. Sammenhengen mellom effektivitet og lønnsomhet i regresjonsanalysen er høy. Av effektivitetsscorene var det kostnadseffektivitet som hadde sterkest sammenheng med totalkapitalrentabilitet. Sport 1 Notodden og Sport 1 Lom er både totalt effektive og kostnadseffektive, hvilket betyr at de har et optimalt nivå på input og kostnader, sett i forhold til salgsinntekter. Disse butikkene har også høy lønnsomhet. Disse bør derfor brukes som referanseenheter for de øvrige butikkene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6634
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6235
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectBedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectØkonomisk analyseen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleEffektivitetsanalyse av to konkurrerende norske sportskjeder; G-Sport og Sport 1. En analyse gjort på frittstående sportsbutikker med hjelp av Data Envelopment Analysis (DEA) og statiske testeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)