Show simple item record

dc.contributor.advisorMichalsen, Anita
dc.contributor.advisorClark, Derek
dc.contributor.authorJohnsen, Line Iren
dc.date.accessioned2014-09-09T10:53:40Z
dc.date.available2014-09-09T10:53:40Z
dc.date.issued2014-05-29
dc.description.abstractI løpet av de siste tiårene har bonusordninger blitt en normalitet i det norske lønnssystemet. Bedrifter har generelt et ønske om, og et behov, for å beholde nøkkelpersoner spesielt i overgangsfaser. I tillegg til dette har en stadig økende konkurranse om arbeidskraft ført til stadig nye insentivordninger for å holde på disse ansatte. Stay on-bonus er ett av flere slike insentiver som arbeidsgivere i stadig større grad benytter. Likevel ser det ut til at dette hovedsakelig gjelder store, internasjonale konsern. Formålet med denne oppgaven er derfor å undersøke om stay on-bonus er et insentiv som kommer til å bli en trend også blant nordnorske bedrifter. Til dette har jeg intervjuet tre forretningsmenn i to svært ulike bransjer om deres kjennskap til stay on-bonus. I tillegg ønsker jeg å undersøke om de allerede bruker elementer av stay on-bonus i deres bedrift, henholdsvis en produksjonsbedrift og en kunnskapsbedrift. Hvorvidt stay on-bonus er effektivt eller ikke, er omdiskutert, og de fleste mener den bare har en kortsiktig effekt. Formålet med bonusen er å sikre ansattes arbeidskraft for en gitt periode mot en godtgjørelse. Når ansatte vurderer oppsigelse er det ofte bakenforliggende faktorer, som for eksempel manglende motivasjon, som ligger til grunn. Vil mottak av en stay on-bonus øke deres motivasjon, og hvis ikke, hva kan gjøres for å motivere disse ansatte til likevel å fortsette i bedriften? Studien som er utført viser at stay on-bonus neppe kommer til å bli en trend blant nordnorske bedrifter med det første. Det er en gjennomgående oppfatning at bonusen er svært kortsiktig og til nød egner seg i overgangsfaser. Likevel ser man klart at det benyttes elementer av stay on-bonus, uten at dette er i dens rene definisjon. Det fokuseres derimot veldig på utvikling av de ansatte både på faglig og sosialt nivå, samtidig som blant annet ansvarliggjøring, fremtidsutsikter og frihet fremmes som motiverende faktorer for å bli værende i en bedrift.  en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6638
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6238
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectStay onen
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectBonusen
dc.subjectBonusordningen
dc.subjectInsentiven
dc.titleStay on-bonus – Et nødvendig onde? Er stay on-bonus en kommende trend blant nordnorske bedrifter?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record