Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArntzen, Johan Eilertsen
dc.date.accessioned2014-09-15T08:00:36Z
dc.date.available2014-09-15T08:00:36Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractNord-Norge er en langstrakt landsdel med store regionale forskjeller, både når det kommer til bosetting, ressursutnyttelse, landskap og klima. Landsdelen har ei lang historie som et grenseområde mellom ulike folkeslag. Det er også i Nord- Norge det nordlige grenseområdet for den nordiske jordbruksbosettinga i bronsealder og førromersk jernalder finnes. En stor mengde pollenanalyser av myrer og tjern har siden tidlig 1970-tall vist at jordbruk senest var etablert i landsdelen i yngre bronsealder (Johansen & Vorren 1986; Nilsen 1988). Grensa for jordbruk har sannsynligvis gått så langt nord som til Malangen i Troms, og det er enkelte indikasjoner på at den kan trekkes helt opp til Vest-Finnmark i førromersk jernalder (Vorren 2005; 2009; Sjøgren 2009). En relativt stor mengde funn av mellomog senneolittiske steinøkser, sigder og dolker tilknytta sørskandinaviske jordbrukskulturer, samt et lite antall løs- og depotfunn tilknytta nordisk bronsealderkultur underbygger til en viss grad resultatene fra de paleobotaniske arbeidene (Bakka 1976; Johansen 1979; Valen 2007). Inntil nylig har imidlertid konkrete bosettingsspor vært fraværende, noe som har gjort tolkningsgrunnlaget magert.en
dc.identifier.citationin Kaul, Flemming and Sørensen, Lasse (red), "Agrarsamfundenes ekspansion i nord" (2012), Nationalmuseet i Københavnen
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1035962
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6662
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6260
dc.language.isonoben
dc.publisherNationalmuseet Københavnen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectFørromersk jernalderen
dc.subjectBronsealderen
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.titleJordbruksboplasser fra bronsealder og førromersk jernalder i Nord-Norge: Veien videreen
dc.typeChapteren
dc.typeBokkapittelen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel