Show simple item record

dc.contributor.advisorBredrup, Reinholdt
dc.contributor.advisorOttesen, Gunnar
dc.contributor.authorTøllefsen, Thomas
dc.contributor.authorLura, Mette
dc.date.accessioned2014-09-15T09:04:41Z
dc.date.available2014-09-15T09:04:41Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.description.abstractTemaet for denne studien omhandler implementering av lean. Forskning og teori peker i retning av at lean må implementeres som en filosofi, der leantankegangen må være etablert for å anvende den praktiske delen av konseptet, leanteknikker/-verktøy. Det som gjør dette interessant er at mye forskningen trekker frem at det menneskelige aspektet av filosofien ofte nedprioriteres. Vi har derfor valgt å se nærmere på hvordan lean er implementert i to studieobjekter med hovedfokus på om de har lyktes med å implementere lean som en helhetlig tilnærming i tråd med teorien. Oppgavens overordnede problemstilling er: Har forskningsobjektene implementert lean som en filosofi, eller har de kun tatt i bruk deler av konseptet? For å besvare denne problemstillingen har vi lagt en kvalitativ metode og en deskriptivt design til grunn. Vi har intervjuet to ulike grupper av respondenter i hvert av studieobjektene. Den ene gruppen er personer som har vært med i implementeringsprosessen av lean, og den andre gruppen er ansatte i linjen som er berørt av leaninitiativet. Utvalget bestod totalt av 13 respondenter. Datainnsamlingen har blitt gjennomført ved hjelp av semistrukturerte dybdeintervjuer med de ulike respondentene. Funnene som har kommet frem gjennom denne studien indikerer at begge studieobjektene i ulik grad har implementert lean i tråd med teorien. Det kom fram at begge har forbedret og optimalisert sine prosesser, men kun et av studieobjektene har fått med seg sine ansatte "på gulvet" og etablert kontinuerlig forbedringsarbeid. Av dette fremkommer det dermed at kun ett av våre to studieobjekter har implementert lean som en filosofi.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6667
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6277
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectøkonomien
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleImplementering av leanen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)