Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorHolmgren, Truls Ekhorn
dc.date.accessioned2014-09-15T10:45:58Z
dc.date.available2014-09-15T10:45:58Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PESTEL. I denne analysen framkommer det at aluminiumbransjen er preget av hard konkurranse og overkapasitet. Det er forventet en vekst i etterspørselen etter aluminium på 2-6% fram mot 2018 og videre en vekst på 2-4% fram mot 2020. Det vil være mulig for Hydro å oppnå en lignende vekst som markedet. En analyse av regnskapene med en tilhørende nøkkeltallanalyse gjennomføres i kapitel 5, samt en dekomponering av regnskapet til verdsettingsformål. Denne analysen viser at selskapet har oppnådd lav profitt fra kjernevirksomheten i analyseperioden (2009-2013). I kapitel 6 beregnes selskapets WACC til 7,15%. I det etterfølgende kapitlet gjøres det en framtidsbudsjettering med utgangspunkt i den strategiske analysen og regnskapsanalysen. Verdsettelsen er utført ved hjelp av to fundamentale metoder, Residual Income- og Discounted Cash Flow. Hydros beregnede egenkapitalverdi estimeres til 35,74 kr per aksje. Egenkapitalens samlede verdi er da på 73 943 millioner kroner. Verdiestimatet fra den fundamentale verdsettelsen sikres ved hjelp av Pris/Bok-multiplikatoren, hvor Hydros verdi sammenlignes med to konkurrenter. En sensitivitets- og scenarioanalyse benyttes for å kartlegge hvilke faktorer verdien har størst følsomhet til. Avslutningsvis diskuteres resultatene, etterfulgt av en konklusjon. Nøkkelord: Norsk Hydro ASA, Hydro, aluminium, verdsettelse.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6669
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6274
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleVerdsetting av Norsk Hydro ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)