Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSand, Jan Yngve
dc.contributor.authorKronstad, Stine Marlen
dc.contributor.authorJohnsen, Johanne Gimsøy
dc.date.accessioned2014-09-15T10:58:52Z
dc.date.available2014-09-15T10:58:52Z
dc.date.issued2014-05-29
dc.description.abstractPublisering av vitenskapelige artikler er svært viktig for det vitenskapelige miljøet og samfunnet for øvrig siden kunnskap er et kollektivt gode. Dagens publiseringsmodell har det siste tiåret høstet mye kritikk, og både forskere og myndigheter verden over har begynt å se etter en ny og mer rettferdig modell. Kritikken retter seg hovedsakelig mot at den eksisterende publiseringsmodellen favoriserer de store forlagene og lar bibliotekene, forfatterne og leserne betale prisen for at forlagene ønsker å tjene høy profitt. Med utviklingen av internett har nye muligheter for publisering av vitenskapelige artikler åpnet seg. Internett øker mulighetene for tilgang og også for en ny publiseringsmodell hvor de tradisjonelle trykte journalene overlappes eller erstattes av elektroniske versjoner på internett. De siste årene har det vitenskapelige miljøet fått øynene opp for det som kalles Open Access (OA) og OA-publisering. OA-publisering går ut på at de vitenskapelige artiklene publiseres elektronisk, slik at de som ønsker å lese artiklene kan gjøre dette uten å betale. Publisering av vitenskapelige artikler kan karakteriseres som et tosidig marked, hvor journalen fungerer som en plattform som knytter forfattere og lesere sammen. Teorien rundt tosidige markeder kan derfor benyttes for å belyse problematikken knyttet til OA og publisering av vitenskapelige artikler. Vi undersøker om det finnes en bærekraftig forretningsmodell for åpen publisering av vitenskapelige artikler som løser disse problemene. Vi tar utgangspunkt i to modeller for vitenskapelig publisering i tosidige markeder. OA virker å være en bærekraftig modell i markedet for publisering av vitenskapelige journaler. For både “non-profit”-journaler og profittmaksimerende journaler virker OA å være samfunnsøkonomisk effektivt under gitte betingelser.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/6670
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6276
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectTosidig markeden
dc.subjectOpen Accessen
dc.subjectOAen
dc.subjectAkademisk litteraturen
dc.subjectÅpen publiseringen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleSharing is caring – kunnskap som et kollektivt gode. En teoretisk analyse av forretningsmodeller for Open Access-publisering i tosidige markederen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel