Show simple item record

dc.contributor.advisorSørensen Holst, Helen Marita
dc.contributor.authorSolheim, Håvard Erling
dc.contributor.authorJacobsen, Anne-Therese S.
dc.date.accessioned2014-09-18T06:55:40Z
dc.date.available2014-09-18T06:55:40Z
dc.date.issued2014-05-29
dc.description.abstractDenne oppgaven tar sikte på å undersøke potensielle gevinster ved kommunesammenslåinger i Nord-Norge. I tillegg undersøkes det for hva som er den mest effektive kommunestørrelsen, om det finnes innsparingsmuligheter i kommunal administrasjon, og om mindre sammenslåinger er et godt alternativ til store sammenslåinger. Datasettet består av de 88 kommunene i landsdelen,og deres rapporterte resultater til KOSTRA for årene 2011 og 2012. Vi starter med å estimere effektiviteten til kommunene i to ulike modeller, ved hjelp av inputminimerende omhyllingsanalyse. Begge modellene har antall barn i barnehager, antall elever i grunnskole, antall mottakere av hjemmehjelp og antall sykehjemsplasser som indikatorer for output. Indikator for input er lønnskostnader og nettodriftsutgifter i begge modellene. Den ene modellen har dessuten antall årsverk i administrasjon som en indikator for input. Effektivitetsestimatene til kommunene grupperes inn i fem ulike grupper avhengig av antall innbyggere i kommunen. Deretter tester vi om det finnes en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene. For å identifisere potensielle gevinster ved kommunesammenslåinger brukes sammenslåingsverktøyet til Bogetoft og Wang (2005). Dette verktøyet lar oss dekomponere de estimerte gevinstene opp i læring-, harmoni- og skalagevinster. Resultatene fra undersøkelsen viser at kommuner med over 5000 innbyggere er signifikant mer effektiv enn de kommunene med færre enn 5000 innbyggere. Vi finner innsparingsmuligheter i administrasjon, samt at mindre sammenslåinger er et godt alternativ til store sammenslåinger. Vi konkluderer med at det finnes gevinster ved kommunesammenslåinger i Nord-Norge. Brorparten av disse gevinstene ligger innenfor læringsdimensjonen. Gevinstene varierer også etter hvilke kommuner som slås sammen og hvor mange som inngår i hver sammenslåing.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6691
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6291
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjecteffektiviteten
dc.subjectkommunesammenslåingen
dc.subjectDEAen
dc.subjectkommunesammenslutningen
dc.subjectkommunestørrelseen
dc.subjectmergeren
dc.subjectsammenslåingsverktøyen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.titlePotensielle gevinster av kommunesammenslåinger i Nord-Norge : en ikke-parametrisk studie ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record