Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt
dc.contributor.authorSvendsen, Thomas Linaker
dc.date.accessioned2014-09-18T09:11:10Z
dc.date.available2014-09-18T09:11:10Z
dc.date.issued2014-05-28
dc.description.abstractDe siste årene har lean fått større oppmerksomhet blant norske bedrifter, både i privat- og offentlig sektor, med hovedvekt på sistnevnte. Studieobjektet i denne studien er Mesta. Problemstillingen er som følger: «Hvordan driftes regnskapsavdelingen i et entreprenørkonsern for å oppnå operasjonell effektivitet?». Drift av en regnskapsavdeling medfører kostnader for en bedrift, hvilket krever operasjonell styring. Den teoretiske forankringen til denne studien knytter seg til å se på lean i lys av operasjonell styring for å maksimere organisasjonens mål i en økonomistyringssammenheng. Denne studien vil se på begrepet «driftes» gjennom prinsipper for effektivitet i leansammenheng. Leanfilosofien vil foreligge som teoretisk utgangspunkt, da lean kan brukes som målestokk på god operasjonell effektivitet. Studiet har en kvalitativ metodetilnærming, og er gjennomført med flere intervjuer, i tillegg til supplement i form av dokumentstudier og observasjoner. De empiriske funnene viser at ledelsen i regnskapsavdelingen er opptatt av å drifte avdelingen slik at de økonomiske målene nås. Videre viser funn at driften av regnskapsavdelingen kan betraktes som stabil, men viser også at det er en rekke forbedringspotensialer for å oppnå bedre operasjonell effektivitet. Både ledere og ansatte i avdelingen er bevisst på de negative momentene som trekker den operasjonelle effektiviteten ned, og søker forbedring. Knapp tid viser seg å være en avgjørende faktor, som tidvis hindrer kontinuerlig forbedring.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6707
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6292
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectØkonomisk analyseen
dc.titleFlaskehalser og tidstyveri : drift av regnskapsavdeling sett i leanperspektiven
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)