Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Svein Ottar
dc.contributor.authorJunge, Lene
dc.contributor.authorAndreassen, Stine-Marie
dc.date.accessioned2014-12-01T10:04:08Z
dc.date.available2014-12-01T10:04:08Z
dc.date.issued2014-05-28
dc.description.abstractTidligere studier på vareprat (se de Matos & Rossi, 2008 for en gjennomgang) fokuserte på tilfredshet, lojalitet, kvalitet, forpliktelse, tillit og opplevd verdi (i produktforhold) som drivere til vareprat. Hensikten med denne studien har derfor vært å kartlegge hvilke sosiale motiver og selvmotiver som kan påvirke konsumenter til e-vareprat. Studien tar derfor for seg ulike motiver som kan ligge til grunn for e-vareprat, samt om personlighet påvirker motivene. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier om ulike sosiale motiver og selvmotiver som kan påvirke vareprat. De sosiale motivene i vår studie består av sosial sammenligning, hjelpe andre og sosial tilhørighet, og selvmotivene består av forbedring av selvbilde og selvpresentasjon. I tillegg er Big Five-rammeverket benyttet for å kartlegge ulike personlighetsdimensjoner. For å samle inn data til vår studie laget vi en spørreundersøkelse i Questback som ble distribuert gjennom Facebook. Vi endte opp med totalt 403 respondenter i alle yrkesgrupper og alder fra 18 til 70 og oppover. Analysene ble gjennomført i SPSS 22 med tilhørende programpakke Amos. Resultatene fra denne studien viste at konsumenter vektlegger en rekke ulike forhold ved deling av informasjon om produkter eller tjenester på Facebook. Ønske om å hjelpe andre fremkom som det motivet med sterkest påvirkning på e-vareprat. Dette viser at konsumenter vektlegger det å hjelpe andre når de deler informasjon på Facebook. Sosial sammenligning og forbedring av selvbilde hadde også signifikant påvirkning på e-vareprat. Dette kan tyde på at konsumenter bruker e-vareprat på Facebook for å tilfredsstille behovet for sosial sammenligning, og deler informasjon om produkter eller tjenester for å få positive tilbakemeldinger fra andre og dermed føle godt om seg selv. I tillegg viste det seg at tre av personlighetstrekkene (åpenhet, utadvendthet og vennlighet) påvirket noen av de sosiale motivene og selvmotivene. Resultatene fra vår studie er nyttig for bedrifter og markedsførere fordi det gir et grunnlag for å forstå hvilke motiver som kan ligge bak e-vareprat, både direkte og indirekte. Resultatene kan også brukes for å tilrettelegge informasjon som kan deles bedre, og engasjere konsumentene ytterligere for å drive med e-vareprat.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6848
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6450
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902en
dc.subjectsosiale medieren
dc.subjectFacebooken
dc.subjecte-varepraten
dc.subjectsosiale motiveren
dc.subjectselvmotiveren
dc.subjectpersonligheten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleIndividuelle trekk og motiver for e-vareprat. En studie av hvilke sosiale motiver, selvmotiver og personlighetstrekk som påvirker konsumenter til e-varepraten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)