Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.authorHenriksen, Dan-Håkon
dc.contributor.authorKindlihagen, Magnus
dc.date.accessioned2014-12-01T11:35:30Z
dc.date.available2014-12-01T11:35:30Z
dc.date.issued2014-08-14
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke om revisorskifte kan forbindes med økt konkursrisiko. Dette legger opp til en kvantitativ undersøkelse av selskaper som har foretatt et revisorskifte kontra selskaper som har beholdt revisor. Oppgaven har undersøkt andelen konkurser hos revisorskiftende selskap sammenlignet med de som hadde beholdt sin revisor. Selskaper som ble begjært konkurs i perioden 2008-2010 ble benyttet. Videre er det laget en konkursprediksjonsmodell ved hjelp av binær logistisk regresjon og SPSS. Her ble det undersøkt hvorvidt revisorskifte kunne inngå som predikativ variabel i en slik modell. Til sist ble det gjennomført en nøkkeltall-analyse på de to gruppene. Der ble det benyttet t-test for å se om det kunne påvises økonomiske forskjeller blant de som hadde skiftet revisor sammenlignet med de som hadde beholdt revisor. Resultatene viste at det var større andel konkurser blant gruppen som hadde skiftet revisor. Videre var de finansielle nøkkeltallene av størst betydning i konkursprediksjonsmodellen. Nøkkeltallsanalysen kunne bare påvise signifikante forskjeller i 1 av 18 variabler som ble testet. I sum kan revisorskifte ikke sies å være en indikator på økt konkursrisiko for den enkelte bedrift. Ser en på bransjen som helhet kan revisorskiftet være en indikator på noe økt konkursrisiko. Observasjonene i utvalgene som ble studert var alle tilknyttet bransje 41.200 – oppføring av bygninger. Regnskap fra årene 2006-2010 ble benyttet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6851
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6446
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectÅrsregnskapen
dc.subjectKonkursprediksjonen
dc.subjectRevisorskifteen
dc.subjectEntreprenørbransjenen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleKan skifte av revisor indikere økt konkursrisiko? En studie av aksjeselskaper i norsk entreprenørbransjeen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record