Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorJakobsen, Ida Kristine
dc.date.accessioned2014-12-02T07:48:54Z
dc.date.available2014-12-02T07:48:54Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er kunnskapsdeling i en reiselivskontekst. Dette er viktig å forske på fordi litteraturen fremhever en organisasjons kunnskap som den viktigste brikken til konkurransemessig fortrinn. Mange bedrifter og organisasjoner jobber iherdig for å kapitalisere på denne ressursen, noe som innebærer at det utvikles strategier og prosedyrer for kunnskapsdeling. Hvilken strategi som utvikles, avhenger blant annet av hvordan man leder menneskene i organisasjonen, hvilket produkt som selges og til hvem man selger dette produktet. Reiselivsnæringen er en av de næringene som pekes ut som trege til å implementere slike strategier, noe som kan komme av mangelfull forståelse for hva kunnskapsdeling innebærer i en slik kontekst. Hensikten med denne studien er derfor å medvirke til en forståelse for dette, ved å ta utgangspunkt i noen av organisasjonens kapabiliteter. Problemstillingen ”hvordan bidrar ulike organisasjonskapabiliteter til kunnskapsdeling” er blitt undersøkt gjennom en kvalitativ forskningsmetode, der et hotellselskap er blitt brukt som case. I denne sammenheng har datamaterialet blitt triangulert gjennom intervjuer med direktører, resepsjonssjefer og resepsjonister, i tillegg til bruk av publiserte dokumenter fra hotellselskapet. Mine funn kan tyde på at servicebedrifter som denne står ovenfor en spesiell utfordring, en utfordring som kan tenkes å være mer fremtredende i bedrifter som preges av stadig vekst. Dette er gjeldene for hotellselskapet som er undersøkt i denne oppgaven, som preges av både vekst og mange geografisk fordelte hoteller. Utfordringen i forhold til dette er at servicebedrifter er nødt å livnære seg både på en standardisert- og en unik tilnærming til kunnskapsdeling. Noen av de viktigste forutsetningene for å lykkes med dette er at ledelsen sentralt evner å være tydelig på hva som skal standardiseres, men samtidig legger opp til at ledelsen ved lokale hoteller bidrar til det unike. I denne sammenheng spiller evnen til å skape en ”kunnskapsvennlig” kultur inn som viktig, der man eliminerer forestillingen om at ”kunnskap er makt”. Nøkkelord: Kunnskap, kunnskapsdeling, organisasjonskapabiliteteren
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6853
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6453
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectkunnskapen
dc.subjectkunnskapsdelingen
dc.subjectorganisasjonskapabiliteteren
dc.subjecthotellvirksomheten
dc.titleKunnskapsledelse i hotellbransjen. Hvordan bidrar ulike organisasjonskapabiliteter til kunnskapsdeling?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)