Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.advisorWoll, Kristin
dc.contributor.authorLiafjell, Tony Andreas
dc.date.accessioned2014-12-02T10:10:42Z
dc.date.available2014-12-02T10:10:42Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.description.abstractInnovasjoner er ansett som kritisk for å skape konkurransefortrinn. For bedrifter som ønsker å satse på innovasjon, kreves det kjennskap til hele innovasjonsprosessen. Praktikere og teoretikere har imidlertid tradisjonelt fokusert mest på resultat og slutten av innovasjons-prosessen. Idegenerering er en del av starten, og den delen hvor bedrifter kan oppnå de største fordelene. Temaet for denne oppgaven er hvordan bedrifter kan tilrettelegge for en innovativ idegenerering. Formålet er å undersøke hvordan idegenerering i IT-næringen, påvirkes av åpenhet og nettverk. Studien er gjennomført som en komparativ casestudie. Med bakgrunn i teorier om idegenerering, åpenhet og nettverk, er det konstruert en ny konseptuell modell. I studien er det undersøkt tre teoretiske antagelser i tre norske IT-bedrifter. Konkusjonene i studien er at idegenerering i IT-næringen, er avhengig av ekstern input. Idegenerering synes i stor grad å være et resultat av en reaksjon på problemstillinger, som identifiseres eksternt hos kundene. Åpenhet påvirker kontinuerlig gjennom idegenereringen, og gir muligheter for å handle proaktivt på muligheter i det eksterne miljøet. Nettverk påvirker idegenereringen, ved å gi tilgang på flere eksterne aktører for innhenting av ideer. Gjennom nettverkserfaring blir bedriftene bedre til å velge ut gode ideer og partnere. Studiens bidrag er å fremstille idegenerering som en kontrollerbar aktivitet, ved å skille mellom bedriftsinterne og eksterne faktorer. Studien viser at bedriftsledere vil kunne avdekke flere muligheter, ved å fokusere på det eksterne miljøets påvirkning på idegenerering.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6855
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6455
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleIdegenerering i IT-bedrifter - åpenhet og nettverks betydning for idégenereringen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record