Show simple item record

dc.contributor.advisorHadler-Olsen, Elin Synnøve
dc.contributor.authorJakobsen, Sandra Marie
dc.contributor.authorHansen, Katrine Gullhav
dc.contributor.authorJohansen, Werner
dc.contributor.authorJohansen, Lisa Søreide
dc.date.accessioned2014-12-04T06:52:14Z
dc.date.available2014-12-04T06:52:14Z
dc.date.issued2014-05-16
dc.description.abstractBakgrunn I perioden 1995-2005 økte markedsandelen for snus fra 5 % (286 tonn) til 11 % (587 tonn) av den totale tobakksomsetningen i Norge (1). I 2004 ble røyking på offentlig sted forbudt i Norge, og kan ha bidratt til økt bruk av snus. Produksjonen av snus har også forandret seg, og stadig flere produkter av typen porsjonssnus, med ulik størrelse, smak og innpakning har kommet på markedet, og gjør at snusen framstår som mer «delikat». De siste årene ser man at stadig flere jenter begynner å snuse, og den største økningen ser man blant unge som aldri har røykt. Det foreligger ingen sikre tall på snusbruk blant unge, og holdninger og kunnskap om snus i denne gruppen er dårlig kjent. Material og metode Våren 2013 utformet vi en spørreundersøkelse i QuestBack plattformen (QuestBack AS, Oslo, Norge). Undersøkelsen inneholdt 31 spørsmål, og hadde som mål å kartlegge snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø kommune. Den ble distribuert til i alt 773 elever, hvorav 371 (48 %) responderte. Av disse var 213 gutter og 158 jenter. Resultatene ble analysert i statistikkprogrammet SPSS. Skolene fikk også tilbud om å delta på et foredrag om snus i etterkant av spørreundersøkelsen, dette foredraget ble holdt på 3 av 6 skoler.en
dc.description.abstractResultat og konklusjon Vi fant at 49 % av respondentene snuste, daglig eller av og til. Av disse var 63 % gutter og 37 % jenter, der halvparten av guttene og 37 % av jentene oppga at de hadde brukt snus i mer enn 3 år. 41 % av de som snuste gikk på studiespesialisering, mens 59 % gikk yrkesfaglig studieretning. Mer enn halvparten av de som snuste brukte 2-4 bokser snus per uke og 66 % av dem oppga at de følte seg avhengig av snus. 65 % av elevene ønsket ikke å slutte å snuse, og 75 % ønsket heller ikke mer informasjon om snus. De fleste som besvarte undersøkelsen oppga at de fant informasjon om snus på internett og i sosiale medier, og det var først og fremst de som snuste som fikk informasjon om snus fra tannlege og tannpleier. De som ikke snuste opplyste at de heller ikke ønsket å begynne å snuse.en
dc.description.abstractInformasjonen vi fikk fra denne undersøkelsen tyder på at snus har blitt svært vanlig blant ungdom i aldersgruppen 16-20 år. Snusbruken har økt mest hos jentene, og man ser at svært mange av elevene begynte å snuse allerede i tidlig ungdomsskolealder. Siden snus er sterkt avhengighetsskapende, er forebyggende tiltak mot snusbruk viktig. Informasjon må tilpasses og gis allerede på slutten av barneskolen eller tidlig på ungdomsskolen. I tillegg er det behov for tiltak for å motivere og hjelpe de som allerede snuser til å slutte.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6866
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6466
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDODO-3901en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830::Andre kliniske odontologiske fag: 849en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830::Other clinical dentistry disciplines: 849en
dc.titleSnusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsøen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record