Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Tom
dc.contributor.advisorKarlsen, Geir Runar
dc.contributor.authorKristiansen, Victoria Sebergsen
dc.date.accessioned2014-12-12T10:01:44Z
dc.date.available2014-12-12T10:01:44Z
dc.date.issued2014-11-17
dc.description.abstractDenne studien tar utgangspunkt i å se nærmere på hvordan menn og kvinner, som jobber i politiet og barnehagen, beskriver kjønn og delingen av arbeidsoppgaver i lys av jobben. I oppgaven vil det bli sett nærmere på hvordan kjønn kan få betydning for arbeidsoppgavers utførelse og hvordan kjønn kan virke inn på delingen av arbeidsoppgaver. Det vil ses nærmere på ansatte som jobber under noenlunde likevilkår i barnehagen, der det formelle ansvarsområdet i jobben vil være tilnærmet likt. I tillegg vil det også ses nærmere på ansatte som jobber i ordenstjenesten i politiet, der deres stillinger og ansvarsområder vil være noenlunde like. Studien fokuserer på om kjønn kan ha betydning for hvordan arbeidsoppgaver praktiseres og deles, selv om menn og kvinner jobber med det samme. Det tas også sikte på å forsøke å se yrkene i sammenligning, ved at de står i motsetning til hverandre, som et mannsdominert yrke og et kvinnedominert yrke. Yrkene vil ses i lys av kunnskapssamfunnet og det vil også ses på hvilken betydning politiet og barnehagen har som institusjoner i samfunnet. Hvilken betydning kjønn får i arbeidet vil i barnehagen belyses gjennom å se på hvordan kvinner får eller tar en ansvarsrolle i jobben, som kan forklares gjennom et kjønnsperspektiv. I politiet vil betydningen av kjønn i relasjon til arbeidsoppgaver belyses gjennom å se på fysisk styrke og kommunikasjon i tilknytning til kjønn, samt at det også her vil trekkes inn et risikoperspektiv.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6923
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6531
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSOS-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.titleEn komparativ studie av to yrker - En kvalitativ studie som ser på sammenhenger mellom kjønn og arbeidsoppgaver i politiet og barnehagenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record