Show simple item record

dc.contributor.advisorGarcia, Beate Hennie
dc.contributor.authorEllevseth, Caroline
dc.date.accessioned2015-03-12T08:17:43Z
dc.date.available2015-03-12T08:17:43Z
dc.date.issued2014-05-20
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Ofte forekommer det feil i utskrivningsinformasjonen som sendes fastlegene og gis til pasientene når pasienter skrives ut fra sykehus. Ved Ålesund sjukehus har de innført en standardisert mal for legemiddelinformasjon. I tillegg ble elektronisk kurve pilotert i Helse Midt-Norge i 2013. Begge tiltakene var forventet å øke kvaliteten på informasjon ved utskriving fra sykehus. Metode: Det ble gjennomført en kvantitativ og kvalitativ studie. I den kvantitative studien ble det retrospektivt hentet inn journaluttrekk for å se på kvaliteten på legemiddelinformasjonen i epikriser og pasientorienteringer. Disse ble evaluert med skåringstabellen til pasientsikkerhetsprogrammet. I den kvalitative studien ble det gjennomført fokuserte intervju med leger. Resultat: 124 epikriser og 94 pasientorienteringer ble evaluert. Resultatene viser at innføring av den standardiserte malen ikke førte til høyere poengsum for verken epikriser eller pasientorienteringer. Legemiddelinformasjon generert fra e-kurven ga signifikant høyere poengsum på legemiddelinformasjonen. Det er likevel ulike meninger om potensiell nytte av e-kurve og kjernejournal. Legene mente korrekt legemiddelliste og informasjon om nye legemidler og spesielt endringer gjort i legemidlene var viktig å informere pasientene om. Samtidig var de enig om at det er behov for mer samarbeidende datasystem mellom omsorgsnivåene for å sikre at riktig og oppdatert legemiddelinformasjon er tilgjengelig for alle som har behandlingsansvar for en pasient. Konklusjon: Innføring av standardisert mal ga ikke bedre kvalitet av legemiddelinformasjonen. E-kurven hadde en positiv effekt på legemiddelinformasjonen i epikriser og pasientorienteringer. Sikker overføring av oppdatert informasjon mellom omsorgsnivåene vil gjøre det enklere å ha tilgang på riktig informasjon om en pasients legemiddelbruk. En korrekt og oversiktlig legemiddelliste med god muntlig informasjon om nye legemidler, endringer og videre oppfølging er den informasjonen legene mener er viktigst når en pasient skrives ut.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7416
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7017
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.subjectKlinisk farmasien_US
dc.titleKvaliteten av legemiddelinformasjonen i epikriser og pasientorienteringer fra sykehus og legers mening om legemiddelinformasjonenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)