Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørndal, Kristin Emilie W.
dc.contributor.authorBartnæs, Pernille Elisabeth
dc.date.accessioned2015-03-13T12:47:56Z
dc.date.available2015-03-13T12:47:56Z
dc.date.issued2014-11-01
dc.description.abstractI 2006 trådte en ny rammeplan for barnehagens i kraft. Denne inneholdt betydelige endringer i forhold til den foregående planen. En av endringene var at fagområdene både hadde økt i antall, fra fem til syv, og også innholdsmessig - slik at de ble lik fagene som barna senere skal møte i grunnskolen. Ett av disse nye fagområdene er «Etikk, religion og filosofi». Etikk og religion var del av ett av fagområdene også i den forrige rammeplanen, men begrepet «filosofi» var et nytt tilskudd i planverket. Det finnes metoder for arbeid med barn og filosofi, og det er interesse for dette temaet både nasjonalt og internasjonalt. Disse metodene begrenser imidlertid arbeid med filosofi til å gjelde barn fra rundt fire år og opp. Det finnes svært lite litteratur som omhandler filosofi for de helt yngste, og det er uenighet om hvorvidt filosofi og svært små barn i det hele tatt er forenelig. Dette skaper utfordringer for de som arbeider i barnehagene. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal favne alle barn som går i barnehage i Norge. Disse barna er fra null til seks år. Personalet i barnehagene er forpliktet til å arbeide med alle fagområdene, med alle barna. Dette vil si at også på en null- til treårs-avdeling skal fagområdet «Etikk, religion og filosofi» ha en plass. Ut fra dette utgangspunktet har jeg valgt følgende problemstilling: Hvilken forståelse har førskolelærere som arbeider i barnehage på avdelinger med barn fra 0 – 3 år av filosofidelen av fagområdet «Etikk, religion og filosofi, og hvordan arbeider de med filosofi i praksis? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført kvalitative intervjuer med seks førskolelærere om deres arbeid med fagområdet, men særlig vekt på filosofidelen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7492
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7064
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900en_US
dc.subjectFilosofien_US
dc.subjectsmåbarnsavdelingen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleFilosofi på småbarnsavdeling i barnehagen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel