Show simple item record

dc.contributor.advisorRotvold, Lars Åge
dc.contributor.authorSolli, Ane-Marie Hjelm
dc.contributor.authorIsaksen, Toril Helene
dc.date.accessioned2015-03-17T13:58:46Z
dc.date.available2015-03-17T13:58:46Z
dc.date.issued2014-10-26
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om nasjonale prøver som et kvalitetsverktøy i skolen. Gjennom organisasjonsteori ser vi på nasjonale prøver på systemnivå for å finne hvilke faktorer som er med å påvirke skolen som organisasjon, og i hvilken grad dette overføres i forhold til arbeid med kvalitet i skolen. Studien vår består av forskningsintervju med alle nivåene fra skoleeier til læreren i klasserommet, der vi søker å finne i hvilken grad nasjonale prøver er en faktor i forhold til kvalitet i skolen. Studien ser også på hvilke bakenforliggende faktorer som må ligge til grunn for at disse prøvene skal være et godt verktøy i opplæringen. Vi er interessert i å finne hvilke prosesser som ligger bak valgene skolene tar i forhold til en kvalitetsorientert opplæring. De nasjonale prøver har siden innføringen vært gjenstand for mye diskusjon og debatt, hvor også media har spilt en større rolle både positivt og negativt. Flere skoler har opplevd å være skyteskive i media for dårlige resultater, og debatten har til tider vært omfattende i forhold til prøvenes rolle i skolen. Hovedfokuset i oppgaven er å se hvordan skolen som organisasjon fungerer i forhold til å skape kvalitet i skolen med utgangspunkt i nasjonale prøver. Masteroppgaven baserer seg på kvalitative forskningsintervju.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7547
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7110
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.subjectNasjonale prøveren_US
dc.subjectOrganisasjonsteorien_US
dc.title«Resultatene er kommet! Hva nå?» Nasjonale prøver - fra fokus på resultat til utvikling av kvaliteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)