Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogdal, Signhild
dc.contributor.authorJohansen, Ann Bente
dc.date.accessioned2015-05-13T14:10:19Z
dc.date.available2015-05-13T14:10:19Z
dc.date.issued2014-06-30
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilken forståelse har barnehagelæreren i barnehagen av språkvansker blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn? Språkvansker omtales gjerne som en skjult vanske, i og med at vanskene ofte avdekkes og kartlegges sent. Likevel er språkvansker et relativt vanlig problem blant barn i førskolealder. I styringsdokumenter knyttes tidlig innsats opp mot barn med minoritetsspråklig bakgrunn, det kommer også frem at dette er en gruppe som kan ha særskilte språkvansker. Det vises til barnehagens avgjørende rolle når det gjelder tidlig innsats i forhold til forebygging av barns språkvansker, blant annet gjennom språkkartlegging og språkstimulering.Barn med minoritetsspråklig bakgrunn kan være vanskelig å utrede. Det kan være utfordrende å avdekke om barnet har en spesifikk språkvanske eller om vanskene med språket kan ses i sammenheng med innlæring av et andrespråk. Denne kvalitative undersøkelsen tar utgangspunkt i barnehagelærere i barnehagens forståelse av fenomenet språkvansker blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn. I undersøkelsen intervjues tre pedagogiske ledere i semistrukturelle intervjuer. Undersøkelsens vitenskapsteoretiske forskningstilnærming er knyttet opp mot en fenomenologisk tilnærming og en hermeneutisk forståelse. Datamaterialet analyseres med en bricolage – tilnærming. Det synes å være gjennomgående i denne undersøkelsen at barnehagelærere vektlegger de kommunikative sidene ved språket til barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Denne vektleggingen gjenspeiler seg også i beskrivelser av språkvansker. Og videre i deres beskrivelser av kartlegging av språkvansker og hvordan de tilrettelegger for språkmiljøet. Barnehagelærere peker på at den usystematiske kartleggingen gjennom de daglige observasjonene er mest brukt når språket skal kartlegges. I undersøkelsen kommer utfordringer knyttet til å avdekke språkvansker blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn frem. Det synliggjøres i barnehagelærernes uttalelser som går inn på deres manglende forståelse av morsmålet, eller førstespråket til denne barnegruppen. Det uttrykkes at barnets språk må vurderes både på morsmålet og på andrespråket.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7671
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7260
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPEMG_06-007en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleBarn med minoritetsspråklig bakgrunn og språkvansker. Et kvalitativt studie av barnehagelæreres erfaringer.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record