Show simple item record

dc.contributor.advisorLorentzen, Veronica
dc.contributor.advisorBrøndbo, Per Håkan
dc.contributor.authorSkogly, Stine Marie
dc.date.accessioned2015-06-02T10:14:28Z
dc.date.available2017-06-07T05:50:03Z
dc.date.issued2015-05-01
dc.description.abstractMultidimensional Anxiety Scale for Childern (MASC) og Beck Depression Inventory-II (BDI-II) er to veldokumenterte screeningskjema for henholdsvis angst og depresjon. Vi vet relativt lite om deres diagnostiske prediksjonsevner for norske ungdommer i poliklinisk behandling, og denne studien har som hovedformål å gi mer kunnskap på dette området. Data fra 57 ungdommer (14–18 år, 91.2% jenter) ved fire psykiatriske poliklinikker i Nord-Norge, ble analysert ved bruk av receiver operating characteristic (ROC). Konsensusdiagnose ble brukt som gullstandard og på bakgrunn av det ble pasientene delt inn i to grupper: angst (n = 12) og depresjon (n = 22). MASC og BDI-II skårer ble så sammenlignet med konsensusdiagnose og area under the curve (AUC) regnet ut. AUC for MASC totalskåre (angst vs. ikke-angst) var .58 med cut off skåre >50.5, det ga sensitivitet på 83% og spesifisitet på 36%. AUC for MASC ADI skåre (angst vs. ikke-angst) var .61 med cut off skåre >13.5, som ga sensitivitet på 92% og spesifisitet på 29%. AUC for BDI-II totalskåre (deprimert vs. ikke-deprimert) var .69 med cut off >26.5, og det ga sensitivitet på 86% og spesifisitet på 54%. Resultatene fra denne studien viser at verken MASC eller BDI-II er gode nok skjema for å predikere emosjonelle lidelser hos norske ungdommer i poliklinisk behandling.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7707
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7295
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.titleKan Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) og Beck Depression Inventory-II (BDI-II) predikere emosjonelle lidelser hos norske ungdommer i poliklinisk behandling?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)