Show simple item record

dc.contributor.advisorAslaksen, Per M.
dc.contributor.authorÅseng, Robert André
dc.contributor.authorHorn Johansen, Ann-Mari
dc.contributor.authorEntner, Pia Silvana
dc.date.accessioned2015-06-04T12:29:41Z
dc.date.available2015-06-04T12:29:41Z
dc.date.issued2015-04-30
dc.description.abstractTidligere forskning har antydet at pasienter med anorexia nervosa (AN) har økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med friske. På bakgrunn av tidligere forskning, forventet vi at pasientgruppen i denne studien ville vise høyere grad av funksjonell intrakonnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med en aldersmatchet kontrollgruppe. Det var forventet at eventuell eksekutiv funksjonssvekkelse ville samvariere med grad av funksjonell konnektivitet. Vi undersøkte disse hypotesene ved å benytte en hjerneavbildningsteknikk (Resting State functional Magnetic Resonance Imaging; RS-fMRI), en test av kognitivt evnenivå (Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence; WASI), og eksekutive tester (Trail Making Test; TMT, Color-Word Interference Test; CWIT). Selvrapporteringsskjemaer ble brukt for å kontrollere for komorbide tilstander (BDI-II og Y- BOCS). Det ble anvendt et mellomgruppedesign, og utvalget besto totalt sett av 16 deltakere i alderen 15-18 år. Pasientgruppen besto av 8 jenter, diagnostisert med restriktiv AN, innlagt ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN Tromsø). Kontrollgruppen besto av 8 friske jenter. Ved å anvende Group Independent Component Analysis (GICA) identifiserte vi totalt 8 cerebrale hvilenettverk. Tre av disse nettverkene (høyre eksekutive nettverk, ventralt/posterior default mode nettverk, anterior default mode nettverk) viste signifikant høyere funksjonell konnektivitet i pasientgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen (ρ < .05). Vi fant derimot ingen forskjell mellom gruppene i prestasjon på eksekutive tester. Følgelig observerte vi ikke forventet samvariasjon mellom økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og svekket eksekutiv funksjon. Imidlertid bør man utøve forsiktighet ved å trekke slutninger om generaliserbarhet, da dette var en pilotstudie med et begrenset utvalg. Våre funn kan potensielt bidra til økt kunnskap om de nevropsykologiske aspektene ved lidelsen AN. Nøkkelord: Anorexia nervosa, funksjonell konnektivitet, cerebrale hvilenettverk, RS- fMRI, eksekutiv funksjon, CWIT, TMTen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7729
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7319
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Other psychology disciplines: 279en_US
dc.titleFunksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og eksekutiv funksjon hos jenter med anorexia nervosa. En pilotstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)