Show simple item record

dc.contributor.advisorRamstad, Jorun Bræck
dc.contributor.authorGrøttumsbråten, Therese Huttunen
dc.date.accessioned2015-06-18T08:49:12Z
dc.date.available2015-06-18T08:49:12Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er smarttelefonbruk i Norge i samhandlingskontekster, og jeg har undersøkt hvilken rolle denne nye kommunikasjonsteknologien spiller for samhandlingen som utspilles ansikt-til-ansikt. Samtidig har jeg, ut ifra det empiriske materialet, undersøkt hvorvidt vi i dag har å gjøre med en ny sosial form. En sosialitet som utspiller seg i det digitale rommet gjennom smarttelefonbruk og gjennom digitale og sosiale medier. Gjennom debatter i media, og fra observasjon til informantutsagn, skal jeg redegjøre for dagens «problematikker» knyttet til smarttelefonbruk og det sosiale liv. Hva ligger i dag i utsagnet om at vi angivelig har blitt «usosiale»? Og hvilken rolle spiller smarttelefonen i den samhandlingen som utspiller seg ansikt-til-ansikt? Og – hvorvidt kan vi snakke om en digital sosialitet på lik linje som en mer konvensjonell sosialitetsform? Jeg skal henvise til teorier som redegjør for endring og modernitet, samt tilnærminger som har å gjøre med normer og forventninger til ulike samhandlingskontekster. Dette er en oppgave som belyser et hverdagslig fenomen, som i de fleste tilfeller kan bli tatt for gitt, og som har en stor betydning for veldig mange mennesker – på godt og vondt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7756
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7343
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSOA-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250en_US
dc.title«Jeg må bare svare». En studie av smarttelefonbruk og sosialiteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)