Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMary, Brekke
dc.contributor.authorSøreng, Sissel
dc.date.accessioned2015-06-21T12:58:02Z
dc.date.available2015-06-21T12:58:02Z
dc.date.issued2014-12-18
dc.description.abstractSammendrag Dette er en masteroppgave i studiet Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring ved Finnmarksfakultetet – UiT Norges arktiske universitet. Temaet for oppgaven er positive elev – elevrelasjoner og den tar sikte på å undersøke hvordan noen lærere arbeider med å utvikle positive elev – elevrelasjoner. Begrunnelse for valg av tema bunner ut fra en antakelse om at lærere vektlegger betydningen av elev – elevrelasjoner ulikt. I det ligger også en antakelse om at lærere arbeider ulikt med å bygge relasjoner i klasserommet. Problemstillingen er belyst ved å innhente data fra kvalitative intervju med lærere i grunnskolen og empirien er blitt vurdert opp mot aktuell forskning og teori. I tillegg til intervju har jeg valgt å ta for meg litteratur som omhandler relasjon, relasjonsutvikling og relasjonskompetanse. Fenomenet arbeid med å skape positive elev – elevrelasjoner vurderes i teori som viktig for en elevs læring og utvikling. Derfor har også teori som omhandler læring, utvikling og læringsmiljø blitt inkludert. Jeg har forsøkt å analysere meningsinnholdet i det materialet jeg har samlet og søkt å finne en mening i det lærerne forteller gjennom analyse og fortolking. Resultatene indikerer at lærere i stor grad anerkjenner positive elev – elevrelasjoners betydning for et godt læringsmiljø. Relasjonen mellom elevene anses å være læringsfremmende eller læringshemmende, alt ettersom om den oppleves som positiv eller negativ. Lærerne jeg intervjuet anser det som en stor del av deres yrkesutøvelse å arbeide med å utvikle positive elev – elevrelasjoner og alle verdsatte samarbeid og støtte fra kolleger i arbeidet med elev – elevrelasjoner. Undersøkelsen gir imidlertid ikke svar på omfanget og strukturen på arbeidet med elev – elevrelasjoner og den antyder at virksomme planer for proaktivt arbeid med sosial kompetanse har et utviklingspotensiale. Oppsummeringen er ment å være et svar på min problemstilling og kan forhåpentligvis gi et lite bidrag til en større forståelse for og innsikt i andre menneskers virkelighet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7773
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7356
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPEMG_06-007en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.subjectrelasjonen_US
dc.titleLæreres arbeid med elevrelasjoner. Hvordan arbeider lærere i grunnskolen med utvikling av positive elev-elevrelasjoner?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel