Show simple item record

dc.contributor.advisorAarsæther, Nils
dc.contributor.authorSørdahl, Patrick Berg
dc.date.accessioned2015-06-30T08:39:11Z
dc.date.available2015-06-30T08:39:11Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractDeler av norsk fiskerinæring og fiskeriavhengige kommuner står i dag ovenfor en situasjon hvor man i større grad enn tidligere konfronteres med motstridende hensyn relatert til sosial-, økonomisk- og økologisk bærekraft. Mer spesifikt står norsk trålnæring i skjæringsfeltet mellom dens tradisjonelle rolle som en sesongutjevnende råstoffleverandør til lokal industri, og dens rolle som en konkurransedyktig eksportnæring i et skiftende og globalisert marked, to hensyn som vanskelig komplementerer hverandre. I Hasvik kommune i Vest-Finnmark var det lenge en leveringsavtale fra kysttråleren Riston som hadde fått tildelt kvoter mot å tilføre råstoff til kommunens fiskeindustri. Ved at denne avtalen ble brutt fra rederiets side gikk kommunenes ledelse i forhandlinger med rederiet for å oppnå en kompensasjon i form av et fond, noe kommunen lyktes med. Gjennom en studie av "Riston-fondet" i Hasvik kommune viser jeg hvordan nye avtaler mellom det kommunale, statlige og private er med på å skape et nytt mulighetsrom for aktørene. Studien av Riston-prosessen i Hasvik har vist betydningen av en omstillingsorientert og næringsmessig kompetent kommunal ledelse. Jeg argumenterer for at i en næring i endring trenger man en økt grad av fleksibilitet og omstillingsdyktighet for å dermed være bedre rustet til å imøtekomme framtidige utfordringer. Som et ledd i dette er det også nødvendig å ta et oppgjør med de forventningene man har til norsk fiskeindustri, forventninger som ble skapt under andre forhold enn de man ser i dag.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7800
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7392
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Human geography: 290en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.titleHasvik og Riston-modellen: En studie av innovative løsninger på problematikk knyttet til trålernes leveringspliktavtale.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record