Show simple item record

dc.contributor.advisorTone, Huse
dc.contributor.advisorNils, Aarsæther
dc.contributor.authorNordhaug, Eva Kristina Pålsgård
dc.date.accessioned2015-06-30T09:45:28Z
dc.date.available2015-06-30T09:45:28Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractDenne oppgaven er en diskursanalyse av køprising som klimapolitisk virkemiddel. På tross av at det i dag hersker bred enighet om nødvendigheten av å redusere utslipp av klimagasser, peker mye på et økende gap mellom målsetninger og resultater på området. Samtidig er transport – og særlig veitrafikk – en stor og økende kilde til disse utslippene. Køprising er et virkemiddel som i lengre tid har vært omtalt og anbefalt i fagmiljø tilknyttet transport, og som i perioden mellom 2008 og 2013 ble knyttet opp i mot nasjonale klimamål og statlige løfter om økonomiske midler og samarbeid. Blant byområdene som hadde køprising på agendaen var Trondheim, Kristiansand og Bergen. I empirien inngår tekster knyttet til Framtidens byer, Belønningsordningen og byenes bypakker. Jeg benytter meg av en sosialkonstruktivistisk tilnærming i oppgaven, der jeg anser at det er ulike måter å tolke både klimaproblemet og køprising som virkemiddel på, og at representasjoner av forholdet mellom dem ikke materialiserer seg av seg selv. I oppgaven analyserer jeg tekster knyttet til forvaltningen av en statlig bytransportpolitikk, og sporer forandring i måten forholdet mellom køprising og klima kommer til uttrykk på. Hensikten med oppgaven er å belyse vilkår for interaksjon mellom ulike politiske og administrative myndighetsnivå i skjæringspunktet mellom et klima–, by– og transportpolitisk domene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7805
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7391
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPL-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleMellom politisk styring og styrt politikk - En diskursanalyse av køprising som klimapolitisk virkemiddelen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)