Show simple item record

dc.contributor.advisorAarsæther, Nils
dc.contributor.authorUldahl, Kristina
dc.date.accessioned2015-06-30T09:59:33Z
dc.date.available2015-06-30T09:59:33Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractDenne studien av Sørlandskommunenes møte med regjeringens nye kommunestrukturreform tar utgangspunkt i en case-studie av fire kommuner i Agder; Storbykommunen Kristiansand, kystbykommunene Lillesand og Grimstad og innlandskommunen Birkenes. Studien er basert på dokument- og tekstanalyse, med hovedfokus på argumenter fremsatt i media, da spesielt i lokalaviser for kommunene. Studien tar for seg hvordan lokalpolitikere og innbyggere i de ulike kommunene forholder seg til sammenslåing med nabokommunene. Den tar også for seg om det finnes noen frykt for sammenslåing, hva denne består av, og hvorvidt Sørlandskommunene kom senere i gang med arbeidet enn andre steder i landet. Studien belyser mulige diskursive mønstre som kommer frem i argumentasjonen som fremføres, og hvorvidt noen av disse oppnår et hegemoni. Resultatene viser at det er fire diskurser som er fremtredende i denne prosessen; identitets-diskursen, moderniseringsdiskursen, regionløftdiskursen og demokrati/smådriftsdiskursen. De gjeldende diskursene for de ulike kommunene har endret seg over tid. Blant annet finner man tidlig i prosessen en sterkere identitetsdiskurs, men med unntak av indre deler av Birkenes, ser det ut til at denne heller mer over i en demokrati/smådriftdiskurs. Denne igjen blir gradvis overtatt av moderniseringsdiskursen, som også ser ut til å oppnå et slags diskursiv hegemoni sammenliknet med de andre diskursene. Samtidig ser man regionløftdiskursen som underliggende ved at man ønsker å bygge opp Sørlandet for fremtiden. Resultatene konkluderer med at sørlendingene var skeptiske til reformen, men etter hvert som prosessen har artet seg ser man endringer i holdningene. Undersøkelsen viser at til tross for dette har man ikke her vært spesielt mye tregere og omstillingsudyktige enn andre steder i landet. Likevel viser resultatene at selv om Sørlandskommunene nå er godt i gang med utredning, kan man konkludere med at det har eksistert en mangel på kommunikasjon mellom dem. Man kan spore en slags frykt knyttet til usikkerhet rundt mulige konsekvenser ved sammenslåing og for kommunenes fremtid. Særlig med tanke på demokrati, bli glemt i utkanten av en stor kommune og Sørlandets fremtid. Også en følelse av sammenslåing som uunngåelig, spesielt med de overhengende truslene om tvangssammenslåing. Det er viktig at kommunene henger med i den samfunnsmessige moderniseringen, men like viktig er det at de forblir kommuner for folket - som utgjør selve sjelen i kommunene.en_US
dc.description.abstractBetween the discourses of modernity and identity. Agder municipalities meeting the structural reform, - an analysis of the debate in the public arena.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7806
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7394
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Planning history, planning theory and planning methodology: 231en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Planleggingshistorie, -teori og -metodikk: 231en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Romlig, territoriell planlegging: 238en_US
dc.subjectSamfunnsplanleggingen_US
dc.subjectKommunereformenen_US
dc.subjectSørlandeten_US
dc.subjectKommunestrukturreformen_US
dc.subjectDiskurseren_US
dc.subjectAgderen_US
dc.titleMellom modernitet og identitet. Agder-kommuner møter strukturreformen - en analyse av debatten i det offentlige rom.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record