Show simple item record

dc.contributor.advisorGarcia, Beate
dc.contributor.advisorHøgli, June Utnes
dc.contributor.authorPedersen, Elisabeth
dc.date.accessioned2015-07-08T12:00:34Z
dc.date.available2015-07-08T12:00:34Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractBakgrunn: Medication Assessment Tool (MAT) er et verktøy som brukes for undersøke hvorvidt forskrivning av legemidler er i henhold til kliniske retningslinjer. Et MAT for å undersøke behandling av CAP (MAT-CAP) ble utviklet i 2009 basert på lokale og internasjonale retningslinjer. I 2013 ble det i Norge publisert en nasjonal retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Formål: å oppdatere og validere MAT-CAP i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, å undersøke overensstemmelse mellom klinisk praksis og oppdatert MAT-CAP (adherence) hos pasienter behandlet for CAP ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Harstad i 2014, og å undersøke validitet av uthentet journaldata som brukes som bakgrunn for applisering av MAT-CAP. Metode: En 2-runders modifisert Delphi-prosess ble gjennomført for validering av innholdet i nye MAT-CAP (kalt MAT-CAP 2014). MATet ble så applisert på informasjon fra pasientjournaler for 66 pasienter innlagt med CAP ved UNN Harstad i 2014. Validitet av datainnsamling ble undersøkt ved at to personer hentet ut data for 15 pasienter innlagt ved UNN Harstad i 2012 på et standardisert datainnsamlingsskjema. Overensstemmelse ble så testet ved beregning av prosentvis enighet for 88 variabler og kappa for kategoriske variabler. Resultat: MAT-CAP 2014 ble formulert basert på konsensus oppnådd i Delphi-prosessen i tillegg til egne tolkninger av Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Applikasjon av MAT-CAP 2014 på pasienter innlagt ved UNN Harstad i 2014 viste en total adherence på 43,1% (95% konfidensintervall på 38,9 – 47,2). Overensstemmelse av uthenting av journaldata var meget god med en total prosentvis overenstemmelse på 93,3% og en kappaverdi på 0,98 for kategoriske data. Konklusjon: Medication Assessment Tool for samfunnservervet pneumoni (MAT-CAP 2014) er oppdatert basert på Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Applisering av MAT-CAP 2014 viste høy reliabilitet, men lav appliserbarhet og dårlig brukervennlighet. MAT-CAP 2014 burde av den grunn revideres før bruk for å gjøre det mer brukervennlig. Resultatet fra applisering av MAT-CAP 2014 på informasjon fra pasientjournaler for pasienter innlagt med CAP i Harstad i 2014 viste lavest adherence innenfor emnene behandlingstid, vaksinering og bruk av CRB-65. Validitet av datainnsamling til bruk for applisering til MAT-CAP viste bra overenstemmelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7813
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7405
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en_US
dc.titleMedication Assessment Tool for evaluering av antibiotikabehandling for pasienter med samfunnservervet pneumoni (MAT-CAP) i sykehus. Oppdatering, videreutvikling og appliseringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record