Show simple item record

dc.contributor.advisorWien, Anders Hauge
dc.contributor.authorAndersen, Andreas Indal
dc.date.accessioned2015-07-09T12:24:32Z
dc.date.available2015-07-09T12:24:32Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.description.abstractI denne studien undersøker jeg forholdet mellom valg av sponsorobjekt og endringer i merkevareverdien til sponsorbedriften. Formålet med studien er å se på hva som skal til for at sponsing av et sportsevent vil føre til at assosiasjoner ved eventet overføres til sponsorens merkevare. Studien kartlegger hvordan to moderatorer: fit og involvering, påvirker at et sponsorobjekt blir assosiert med merkevaren til sponsoren. Utgangspunktet for teorien rundt sponsing baseres på (Gwinner, 1997; Gwinner & Eaton, 1999; Deitz et al., 2012). I tillegg benyttes assosiasjonsteori basert på Keller (1993). Ved å kombinere denne forskningen tester, og kartlegger jeg endringene som oppstår i sponsorbedriftens merkeassosiasjoner. Disse endringene er å betrakte som en direkte konsekvens av å sponse et sportsevent. De tre merkeassosiasjonene som testes er: opplevd kvalitet, merkeholdning og merkeimage. Ut fra min kunnskap er dette en tilnærming som ikke har blitt belyst i tidligere studier. Med utgangspunkt i etablert teori utarbeides det ulike hypoteser som skal belyse dette studiets problemstillinger. For å teste hypotesene blir det gjennomført et nettbasert klassisk eksperiment med en “between subjects”-tilnærming. Eksperimentet er et multippelt gruppeeksperiment med til sammen 7 nivåer. Studiets endelige utvalg består av 171 individer. For å analysere resultatene er det i hovedsak utført Anova-analyser, i programvaren SPSS. Resultatene som fremkom viser at sponsing av et sportsevent kan føre til at assosiasjoner ved eventet overføres til sponsorens merkevare. Dette forutsetter høy grad av involvering i sponsorobjekt. Studien kartlegger at involvering i sponsorobjekt er en kraftig moderator for å oppnå positive effekter på sponsorens merkevare. En viss grad av fit bør også ligge til grunn, slik at man unngår et ineffektivt sponsorat. Eller i verste fall at det fører til negative evalueringer av sponsorens merkevare. Studien presenterer et praktisk verktøy som skal hjelpe bedrifter med å benytte sponsing som et markedskommunikasjonselement, med mål om å oppnå en forbedret merkevare. I tillegg er det et verktøy, som skal kunne hindre fallgruver ved event-relatert sponsing.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7823
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7411
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectSponsing som markedskommunikasjonselementen_US
dc.subjectSponsingen_US
dc.subjectEvent-relatert sponsingen_US
dc.subjectAssosiasjonsoverføringen_US
dc.subjectMerkeassosiasjoneren_US
dc.titleVil sponsing av et sportsevent føre til at assosiasjoner ved eventet overføres til sponsorens merkevare?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)