Show simple item record

dc.contributor.advisorWien, Anders Hauge
dc.contributor.authorHansen, Karina
dc.date.accessioned2015-07-09T12:34:45Z
dc.date.available2015-07-09T12:34:45Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan sentrale motiver, interesse og kunnskap påvirker konsumenter til å besøke kunstmuseum. Oppgaven har gjennom teoretisk redegjørelse identifisert fem sentrale besøksmotiver for kunstmuseum: Læring, underholdning, emosjonell verdi, sosialt samvær og sosial status. I tillegg er personlige karakteristikker som interesse i kunst og profesjonell interesse samt kunnskap om kunst og kunnskap om kunstmuseum undersøkt. Hvordan disse faktorene påvirker besøksfrekvent ble undersøkt gjennom et spørreskjema som er opprettet i Questback. Oppgavens datainnsamling er gjort i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og er utarbeidet med henblikk på deres besøkende. Spørreskjemaet ble distribuert via undertegnedes Facebook, og via den offisielle Facebook-siden til Nordnorsk Kunstmuseum. Det endelige analyseutvalget besto av 86 respondenter mellom 15 og 60 år. Analysene av innsamlet data er gjort i SPSS 22. Studiens hovedfunn viser at underholdning og emosjonell verdi er et signifikant besøksmotiv. Dette kan tyde på at kunstmuseum kan fungere som en givende fritidsaktivitet. Dette til tross for at flere forskere har funnet læring som et signifikant motiv for å besøke kunstmuseum. Av alle de uavhengige variablene er det kun kunnskap som er signifikant. Dette tyder på at de som besøker kunstmuseum også har høy kunnskap om kunst. Funnene i studiet kan brukes for å utvikle en målrettet markedsføringsstrategi for kunstmuseum, som fokuserer på de rette segmentene og spiller på de rette motivene. Studiens svakhet ligger i utvalget, som i stor grad består av unge kvinner, og mennesker som besøker kunstmuseum sjeldnere enn 1-3 ganger i året.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7824
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7413
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleMotiver og personlige karakteristikker for kunstmuseumsbesøk - En studie av hvordan besøksmotiver, interesse og kunnskap påvirker besøksfrekvens for kunstmuseum.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record