Show simple item record

dc.contributor.advisorSkallerud, Kåre
dc.contributor.authorBlomstervik, Ingvild Hansten
dc.date.accessioned2015-07-09T12:43:07Z
dc.date.available2015-07-09T12:43:07Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.description.abstractReiselivssektoren i Nord-Norge har opplevd en kraftig vekst. Likevel gjennomgår sektoren utfordringer som er med på å hindre videre utvikling. Tiltak som kan løse dette er fokus på relasjoner og innovasjon. Relasjon beskrives som et samarbeidsforhold, mens innovasjon relateres til nyskaping. Jeg ønsket å studere hvordan hotell-turoperatør relasjoner påvirker innovasjon, da med fokus på relasjonsfaktorer. Jeg har tatt utgangspunkt i ulike relasjonsfaktorer som kan relateres til innovasjon i hotell-turoperatør relasjoner, og undersøkt hvordan de påvirker innovasjon i relasjonene. Følgende problemstilling er jobbet ut fra: Hvordan påvirker hotell-turoperatør relasjoner innovasjon? Målet med denne studien har vært å dekke forskningshull i teori om relasjon og innovasjon og for å tilføre hotell- og turoperatøraktører nyttig informasjon. Jeg håper svar på denne oppgavens problemstilling kan skape forståelse for relasjon og innovasjon, og hvilke relasjonsfaktorer som påvirker innovasjon i hotell-turoperatør relasjoner. For å undersøke oppgavens problemstilling og for å utarbeide et teoretisk rammeverk, ble en litteraturgjennomgang av teori om relasjon og innovasjon først utført. Relasjoner ble undersøkt ved å studere relasjonsbånd og relasjonstyper. Innovasjon ble gransket gjennom å se på innovasjonsgrader, innovasjonstyper, innovasjonsprosess og innovasjonsdrivere. Seks relasjonsfaktorer ble antatt å påvirke innovasjon; tilfredshet, tillit, kommunikasjon, forpliktelse, fleksibilitet og opportunisme. Med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket ble tre forskningsspørsmål utformet i henhold til oppgavens problemstilling. For å undersøke disse nærmere ble seks hoteller og fire turoperatører i Tromsø intervjuet. Dataene som ble samlet inn dannet grunnlaget for oppgavens videre analyser. Analysen av de innhentede empiriske dataene viste at relasjoner mellom hoteller og turoperatører knyttes gjennom ulike bånd og oppstår i ulike former. Innovasjoner som oppstår i hotell-turoperatør relasjoner er av ulik grad, kommer i forskjellige former, prosessen oppleves som rask, samt drives av ulike krefter. Resultatene fra studien viste at relasjonsfaktorer som tillit, kommunikasjon, fleksibilitet og opportunisme hadde påvirkning på innovasjon i hotell-turoperatør relasjoner. De resterende to relasjonsfaktorene tilfredshet og forpliktelse kunne ikke direkte linkes til innovasjon i denne relasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7825
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7412
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectMarkedsføringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleHotell-turoperatør relasjoner og innovasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record