Show simple item record

dc.contributor.advisorPrebensen, Nina
dc.contributor.authorLudvigsen, Marte
dc.contributor.authorJohansen, Ingvild
dc.date.accessioned2015-07-09T12:51:51Z
dc.date.available2015-07-09T12:51:51Z
dc.date.issued2015-05-30
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke hvilke faktorer som bidrar til turistens opplevelsesverdi, det vil si deres verdioppfatning under nordlysopplevelsen. I tillegg undersøkes sammenhengen mellom opplevelsesverdi og tilfredshet i denne turistkonteksten. Det teoretiske rammeverket bygger på relevante teorier og begreper som utgjør grunnlaget for å svare på problemstillingene. Avhengige og uavhengige variabler som inkluderes i denne studien er valgt med utgangspunkt i tidligere forskning. De avhengige variablene består av opplevelsesverdi og tilfredshet, mens de uavhengige variablene omfatter turistens deltakende atferd, andre turister, guidens ytelse og naturomgivelser. For å samle inn data benyttes spørreundersøkelse ved hjelp av spørreskjema, som distribueres både i papirformat og på internett via Facebook. Undersøkelsen generer et utvalg på totalt 162 respondenter. For å analysere de innsamlede dataene fra spørreundersøkelsen brukes analyseverktøyet SPSS. Opplevelsesverdi operasjonaliseres som et flerdimensjonalt begrep. Resultatene som fremkommer i denne studien viser at opplevelsen av nordlys og guidens ytelse har positiv effekt på verdidimensjonene emosjonell-, funksjonell- og sosial verdi. Generelle naturomgivelser og andre turister har positiv påvirkning på funksjonell verdi, mens personlig interaksjon har negativ effekt på sosial verdi. Videre viser resultatene at verdidimensjonene funksjonell verdi og emosjonell verdi har sterk positiv effekt på turistens tilfredshet. Resultatene fra denne studien kan bidra med nyttig kunnskap både for bedrifter og markedsførere. Kunnskap om hvilke elementer turistene verdsetter under nordlysopplevelsen, samt hva som bidrar til turistens tilfredshet kan gi markedsførere et sterkere grunnlag for å utvikle målrettede markedsføringsstrategier. I tillegg kan denne kunnskapen være nyttig for nordlysbedrifter i deres arbeid med å utvikle enda mer attraktive opplevelser. Nøkkelord: Naturbasert opplevelsesturisme, nordlys, opplevelsesverdi, tilfredsheten_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7826
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7414
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectMarkedsføringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleOpplevelsesverdi og tilfredshet. En studie av hvilke faktorer som påvirker turistens verdioppfatning under nordlysopplevelsenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record