Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin A.
dc.contributor.authorLyngmo, Mona
dc.date.accessioned2015-07-09T12:59:31Z
dc.date.available2015-07-09T12:59:31Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractTema for denne studien er kvinner og ledelse, hvor jeg undersøker om det foreligger bestemte oppfatninger av kvinner og ledelse i politiet. Avhandlingen tar utgangspunkt i tre antakelser, hvor det undersøkes hvorvidt disse gjør seg gjeldende i politiet. Det vil også diskuteres hvilke praktiske konsekvenser mine funn vil ha for politiet. På bakgrunn av dette er oppgavens overordnede problemstilling: Eksisterer det bestemte oppfatninger av kvinner og ledelse i politiet, og hvilke praktiske konsekvenser fører dette med seg? Tematikken blir belyst gjennom en kvalitativ metode utført i politiet, hvor åtte dybdeintervjuer er gjennomført. Utvalget består av fire menn og fire kvinner fra politiet. Fra hvert kjønn er det intervjuet to ledere og to medarbeidere. Gjennomføringen av intervjuene er gjort ved Troms politidistrikt og i Oslo. Funnene som har kommet frem gjennom studien viser at det eksisterer bestemte oppfatninger av kvinner og ledelse. To av tre antakelser er bekreftet, mens en av antakelsene er avkreftet. Det bekreftes at det foreligger en oppfatning om at kvinner utøver ledelse på en annen måte enn menn. Funnene mine indikerer altså at det foreligger noen forestillinger om kjønnsforskjeller i utøvelse av ledelse. På samme måte viser funnene at det foreligger en oppfatning om at kvinnelige ledere ikke passer inn i politiet. Det tyder på at politikulturen fortsatt bærer preg av gamle holdninger og verdier, som vanskeliggjør kvinners plass i lederstillinger. Kvinners lave representasjon i lederstillinger kan ikke forklares med kvinners ønsker og verdivalg. På bakgrunn av dette har jeg avkreftet oppgavens andre antakelsen om at kvinner ikke ønsker en lederstilling. Politiet har en sterk machokultur som er implementert i hele organisasjonen. Denne kulturen skaper hindringer og vanskeligheter for kvinner som ønsker en lederstillinger, samtidig som den skaper utfordringer for de kvinnene som allerede besitter en lederstilling i politiet. Nøkkelord: kjønn, ledelse, kvinner, oppfatninger, kultur.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7827
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7415
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleKvinner og ledelse i politieten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)