Show simple item record

dc.contributor.advisorSkallerud, Kåre
dc.contributor.authorNilsen, Jon-Vegar
dc.date.accessioned2015-07-09T13:16:22Z
dc.date.available2015-07-09T13:16:22Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractKonkurransen i dagligvaremarkedet er noe som har tilspisset seg over lang tid i Norge, og da ikke minst de siste 20 årene da flere kjeder har kommet til markedet og flere av disse satser på lavprissegmentet. Hvordan butikksjefene bruker det de har tilgjengelig, både av ressurser og egen kunnskap, er noe jeg gradvis har fått større interesse for. Endringene som er blitt gjort det siste året i Alta, ikke minst i Bossekop området er noe som blir veldig interessant å følge med for fremtiden. I denne masteroppgaven har jeg fokusert på ressurser og utnyttelse av disse ressursene i sitt daglige virke og forsøkt å se om strategi teoriene til Miles & Snow kan passe til dagligvarebutikker. Med grunn i dette har jeg formulert følgende problemstilling: "Hvordan butikksjefer i dagligvarebutikker bruker sine ressurser til å utøve sin strategi i et ressurs-basert perspektiv." Denne oppgaven er bygd opp på følgende måte, jeg starter med en innledning der jeg presenterer de ulike kjedene som er tilstede i Alta området. Ikke alle er tatt med her da jeg kun fokuserer på 2 områder i Alta som ligger mest sannsynlig i direkte konkurranse med hverandre med hensyn til avstand. Jeg presenterer deretter bakgrunn for oppgaven, og problemstillingen som jeg ønsker å belyse i denne oppgaven. Videre presenterer jeg det teoretiske rammeverket for oppgaven. Jeg har her valgt det ressursbaserte perspektivet og fire ulike strategier som Miles & Snow har utviklet. Jeg har valgt disse strategiene fordi jeg på forhånd mente det var disse strategiene som ville kunne beskrive dagligvarebutikkene her i Alta best. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming i oppgaven og følger et eksplorativt design. Under intervjuene har jeg benyttet meg av et semi-strukturert intervju med 7 forskjellige butikksjefer i Bossekop og Sentrum i Alta. I intervjuene brukte jeg også intervjuteknikken som er presentert i the repertory grid technique. Jeg har valgt denne metoden for å kunne få frem ulike elementer som butikksjefene selv mente kunne gi et konkurransefortrinn i dagligvaremarkedet. I den siste delen av oppgaven er analysen og funnene fra intervjuene som diskuteres før det avslutningsvis kommer en konklusjon av oppgaven. I denne masteroppgaven ble det identifisert flere elementer innenfor dagligvare som butikksjefene mener har stor eller noen betydning for å oppnå et konkurransefortrinn og at disse elementene kan regnes som ressurser for dagligvarebutikkene som de kan bruke i sitt daglige virke. Et annet sentralt funn i oppgaven er at strategien til dagligvarebutikkene påvirkes i noen grad av den overordnede strategien til kjeden og at butikksjefenes strategi ikke samsvarer nøyaktig med strategiene til Miles & Snow.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7829
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7417
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectMarkedsføringen_US
dc.subjectRessursbasert teorien_US
dc.subjectStrategien_US
dc.subjectDagligvaremarkeden_US
dc.subjectDynamiske kapabiliteteren_US
dc.subjectKonkurransefortrinnen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleButikkstrategi. Konkurransefortrinn og potensielle strategiske valg for dagligvarebutikkeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record