Show simple item record

dc.contributor.advisorBertella, Giovanna
dc.contributor.authorNilsen, Malin Holm
dc.date.accessioned2015-07-09T13:24:18Z
dc.date.available2015-07-09T13:24:18Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractTema for dette studiet er motivasjon blant ledere. Dette temaet er viktig å forske på ettersom motiverte ansatte er essensielt for en bedrifts presentasjoner, spesielt motiverte ledere. Et klart flertall av studier som undersøker motivasjon fokuserer på de ansatte. Motivasjon blant ledere virker i stor grad å være et oversett tema i forsknings verden. Hensikten med dette studiet er derfor å medvirke til en bedre forståelse av lederes motivasjon. Problemstillingen «I hvilken grad og hvordan påvirker personlighet lederes motivasjon?» er undersøkt gjennom en kvalitativ forskningsmetode, der bedrifter i bygg- og anleggsbransjen er benyttet som case. I denne sammenheng er datamateriale innhentet gjennom intervjuer med ledere på førstelinje og mellomleder nivå i forskjellige bedrifter. For å undersøke ledernes motivasjon er expectancy theory og Helle Heins teori om forskjellige typer medarbeidere benyttet. Med bakgrunn i disse teoriene er det utviklet en ny modell for dette studiet. Funnene i studiet tyder på at det er en sterk sammenheng mellom en leders personlighet og hvilke faktorer lederen motiveres av, men at lederen ikke blir motivert av disse faktorene om han ikke forventer å oppnå disse. Dermed er det forventningene som avgjør om lederen blir motivert eller ikke. Funnene tyder også på at dersom forventningene til de motiverende faktorene er lav, vil lederen skifte fokus og bli motivert av faktorer som ikke er typisk for deres personlighet. Valensen til belønningene de har mulighet å oppnå spiller også inn på lederens motivasjon. Om valensen til belønningene er lav vil ikke belønningene virke motiverende på lederen uansett om forventningene er høye.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7830
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7418
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3902en_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectExpectancy theoryen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectPersonligheten_US
dc.subjectBygg- og anleggen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleMotivasjon hos ledere. En studie av ledernes motivasjon i bygg- og anleggsbransjenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record