Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorBendiksen, Christine Strøm
dc.date.accessioned2015-07-10T11:32:36Z
dc.date.available2015-07-10T11:32:36Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractTema for denne studien er styrets strategiarbeid og formålet er å se nærmere på hvordan styret er involvert i virksomheters strategiprosess. Jeg skal undersøke hvordan styret faktisk arbeider med strategi etter styremedlemmene har deltatt i styreutviklingsprosjektet: Prosjekt Styrefokus 2012-2014. Problemstillingen er: «Hvordan arbeider styret med strategi?». For å svare på dette har jeg tatt for meg ulike teorier fra eksisterende forskning innenfor strategi og styrearbeid. I studien har jeg hatt en deduktiv tilnærming og benyttet meg av kvalitativ metode med casestudie som forskningsdesign. De empiriske funnene er samlet inn gjennom dokumentstudier og dybdeintervjuer med fem ulike styremedlemmer. Funnene viser at styret i stor grad er aktivt involvert i virksomhetens strategiutforming og strategiprosess. Alle informantene er tydelige på at deres styrer arbeider med strategi, men hvordan strategiarbeidet foregår i praksis varierer fra styre til styre. Informantene trekker frem at styret har et ansvar når det kommer til virksomhetens strategiprosess, og at styrets strategiansvar har betydning i forhold til corporate governance og virksomhetsutvikling. Et viktig funn er at styrets ulike roller er overlappende ved at en del oppgaver som i hovedsak knyttes til strategiarbeid også er sentralt i de andre rollene. Jeg fant at både kontrollrollen og servicerollen kan gi en indikasjon på hva styret konkret gjør når de arbeider med strategi. Funnene tyder også på at styresammensetningen er strategisk viktig og at styremedlemmenes samlede kunnskap og erfaringer spiller en avgjørende rolle for hele virksomhetens strategiprosess, og for hvordan styret arbeider med strategi. Et viktig funn i denne sammenhengen er betydningen av at styremedlemmene har tilgang til de ressursene og har den kompetansen som best matcher virksomhetens behov for styret skal fungere best mulig i strategiprosessen. Studien vil bidra med nyttig innsikt i hvordan styret arbeider med strategi og gi en dypere forståelse for hvordan styrer er involvert i strategiprosesser. Styrets arbeid med strategi er til nå et område som ikke er blitt viet mye oppmerksomhet, derfor er behovet for mer kunnskap på området etterlyst fra flere ulike kilder.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7842
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7430
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectBedriftsøkonomien_US
dc.subjectCorporate Governanceen_US
dc.subjectStrategien_US
dc.subjectStyreten_US
dc.subjectStrategirollenen_US
dc.subjectKontrollrollenen_US
dc.subjectServicerollenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleStyrets arbeid med strategien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record