Show simple item record

dc.contributor.advisorSirnes, Espen
dc.contributor.authorJohansen, Kim Schjølberg
dc.contributor.authorKjæve, Morten
dc.date.accessioned2015-07-10T12:51:57Z
dc.date.available2015-07-10T12:51:57Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en verdsetting samt analyse av avkastningen til kraftselskap solgt i perioden 1999-2004. Ved hjelp av data fra transaksjonstidspunktet ønsker vi å fastslå om eierne av kraftselskap har gjort en underestimering av verdien. For å avgjøre dette har vi beregnet foretaksverdien (verdien av totalkapitalen) for hvert kraftselskap, hvor regnskapsdata er tilgjengelig. Denne verdien har vi sammenlignet med foretaksverdien i 2013 for de utvalgte selskapene. Foretaksverdien i 2013 er beregnet med et forholdstall basert på foretaksverdi og produksjon til de børsnoterte kraftselskapene Hafslund ASA og Arendals Fossekompani. Etter verdsettingen ser vi på avkastning selger ville fått ved å beholde eierandelen i kraftselskapet. Denne avkastningen sammenligner vi med en alternativ investering i hovedindeksen på Oslo Børs, OSEBX. Oppgaven vår baserer seg på 41 transaksjoner av kraftselskaper hvor vi har tilgjengelige regnskapstall fra transaksjonstidspunktet. Vi finner en avkastning over markedet for nesten samtlige transaksjoner. Vurdert ut i fra Arendals Fossekompani, har selskapene en meravkastning på 131,4%. Videre er meravkastning basert på Hafslund ASA på 107,5 % over markedet og for et gjennomsnitt av Hafslund med og uten nettvirksomhet har selskapene hatt en totalavkastning på 37,38 % over markedet. Alle disse verdiene er statistisk signifikante. Resultatene tyder på at det har blitt lagt for lite vekt på en fremtidig kraftprisøkning, noe som har resultert i en underestimering av kraftselskapene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7849
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7437
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleKraftselskap: En undervurdert verdiskaper? En analyse av kraftselskaper solgt i perioden 1999-2004en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record