Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorThobiassen, Line Beate
dc.date.accessioned2015-07-10T13:10:11Z
dc.date.available2015-07-10T13:10:11Z
dc.date.issued2015-05-30
dc.description.abstractTradisjonelle styringsverktøy har blitt kritisert for ikke å møte utfordringer som dagens virksomheter står overfor. I lys av kritikken har det blitt utviklet flere nye verktøy, slik som balansert målstyring. Forsvarets styringssystem, mål-, resultat- og risikostyring, studeres i denne studien ut fra å være en oversettelse av styringsverktøyene balansert målstyring og risikostyring. Denne studien søker å svare på: «I hvilken grad er mål-, resultat- og risikostyring implementert i Forsvarets lønnsadministrasjon?». I en tidligere studie konkluderte Dale (2014) med at Luftforsvaret ikke anvender mål-, resultat- og risikostyring i henhold til beskrivelsene. I denne studien undersøkes et tilnærmet likt tema i en administrativ driftsenhet i Forsvaret. Studiens teoretiske rammeverk er basert på et normativt og deskriptivt perspektiv på økonomistyring. Det normative perspektivet knyttes til tradisjonell økonomistyring og den ideelle styringssirkelen. Det deskriptive perspektivet presenterer andre forklaringsvariabler for hvorfor virksomheter implementerer nye styringsverktøy, og gir ulike måter for oversettelse av verktøyene. Kommunikasjon er også sentralt for å vurdere i hvilken grad styringssystemet er implementert. Ettersom mål-, resultat- og risikostyring er en oversettelse av balansert målstyring og risikostyring, forankres også studien i teori om disse. I studien er det benyttet en kvalitativ forskningsprosess ved bruk av dokumentstudier og intervjuer. Dokumentene som studeres er Forsvarets overordnede styringsdokumenter, og interne dokumenter fra Forsvarets lønnsadministrasjon. Problemstillingen studeres på to nivåer i Forsvarets lønnsadministrasjon; hos toppledelsen og teamledere. Studien tar utgangspunkt i Fenton-O’Creevy et al. (2011) sin klassifisering av ideell og seremoniell implementering av styringssystemer, men jeg velger å se på dette som en skala med to ytterpunkter. Funnene viser at Forsvarets lønnadministrasjon har utviklet de formelle elementene i MRR. Selv om de formelle elementene er implementert, viser funn at hvordan ledergruppen arbeider med MRR er delvis dekoblet fra de formelle elementene. Dette med bakgrunn i at MRR bare formelt diskuteres en gang i måneden på ledergruppemøter. Funnene viser at teamlederne i ulik grad arbeider med MRR i sine team. Funnene viser også at MRR benyttes til både diagnostisk og interaktiv styring. På grunn av dette synes ikke MRR å være fullstendig ideelt implementert i FLA. Funnene tyder likevel på at MRR er nærmere en ideell implementering enn en seremoniell implementering i FLA.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7851
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7439
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectStyringsverktøyen_US
dc.subjectBalansert målstyringen_US
dc.subjectRisikostyringen_US
dc.subjectImplementeringen_US
dc.subjectOversettelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleMål-, resultat- og risikostyring i Forsvarets lønnsadministrasjon: ideell eller seremoniell implementering?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)