Show simple item record

dc.contributor.advisorHolst, Helen Marita
dc.contributor.authorWikeland, Mats
dc.date.accessioned2015-07-10T13:29:54Z
dc.date.available2015-07-10T13:29:54Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.description.abstractOppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett i perioden 2006-2013. Norge er verdensledende i produksjon av laks, som er en av landets største eksportartikler. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre land, og er i tillegg styrt av reguleringen. Produktiviteten i næringen har i lang tid steget, men viste en stagnering i utviklingen i perioden 2005-2008. Effektiviteten estimeres ved bruk av Data Envelopment Analysis, og produktivitetsutviklingen ved Malmquist produktivitetsindekser. Banker-tester er brukt for testing av modeller, og bootstrapping for å estimerer en teknisk mulig front og testing av statistisk signifikans. Datagrunnlaget for analysen er hentet fra Fiskeridirektoratet årlige lønnsomhetsundersøkelser for produksjon av laks og regnbueørret. Totalt fem inputs og én output brukes i estimeringen. Resultatene fra analysen viser en gjennomsnittlig effektivitet mellom 79,8% og 88,7% under konstant skalautbytte, og 86,5% og 92,7% under variabelt skalautbytte. Laveste effektivitet ble målt i 2009, og har siden steget slik at bransjen blir jevnere. Ved bootstrapping synker den gjennomsnittlige effektiviteten, og det er derfor mulig å prestere bedre enn det de effektive oppdretterne gjør i dag. Malmquist produktivitetsindeks varierer fra år til år, men viser en tilbakegang på 20,8% i perioden 2006-2013. Den eventyrlige produktivitetsutviklingen oppdrettsnæringen har hatt, er dermed snudd til en kraftig tilbakegang. Årsaken til tilbakegangen viser seg å ligge i en negativ teknologisk endring. Både resultatene fra teknologisk endring og produktivitetsindeksen er signifikante. Næringen har dermed nådd en moden alder, hvor nye innovative løsninger kreves for videre utvikling og vekst.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7853
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7441
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleProduktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett: En analyse av perioden 2006-2013 ved bruk av DEA, Malmquist og Bootstrappingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)