Show simple item record

dc.contributor.advisorSand, Jan Yngve
dc.contributor.authorDevold Kolsing, Pernille
dc.contributor.authorMortensen, Kate Cecilie
dc.date.accessioned2015-07-13T07:39:20Z
dc.date.available2015-07-13T07:39:20Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.description.abstractDe siste tretti årene har stadig flere lufthavner blitt privatisert, og det er et økende konkurransepreg i markedet for lufthavnsaktører. For å kunne tiltrekke seg flere flyselskaper, og med dette bli en sterkere aktør i sitt marked, er det nødvendig for en lufthavn å fremstå som attraktiv. Avgiftene aktørene setter mot flyselskapene er en del av denne konkurranseevnen. Det har blitt viktigere for aktørene å evne å konkurrere og ideen om at en lufthavn er et monopol blir utfordret. Masteravhandlingen er en teoretisk tilnærming til fastsettelse av lufthavnavgifter. Den gjøre rede for hvilke elementer som påvirker luftfartsavgiftene som blir satt. To teoretiske modeller er valgt ut til å belyse vår problemstilling og vi har i tilknytning til disse drøftet teori opp mot praksis. De to ulike modellene tar for seg henholdsvis anvendelsen av kommersiell inntekt og balansen mellom de to driftsområdene i forhold til prissetting av avgifter og kapasitet. På tross av at flere argumenterer mot at lufthavner befinner seg i en monopolsituasjon, er luftfartsaktiviteten underlagt en regulering fra myndighetenes side. Avhandlingen belyser hvordan lufthavnene forholder seg til reguleringsrammene bestemt av myndighetene. Eierskap, målsetninger til myndighetene og ledelsen ved lufthavnen er også elementer som er med på å påvirke avgiftene. Avslutningsvis følger en drøfting omkring de ulike faktorene opp mot de to utvalgte aktørene, Oslo Lufthavn og Københavns Lufthavn. Drøftingen tar for seg hvordan de to aktørene opptrer sammenlignet med hverandre og setter praksis opp mot teorien vi har redegjort for. Reguleringen spiller en stor rolle når det kommer til fastsettingen av luftfartsavgiftene. I tillegg vil elementer som ledig kapasitet og anvendelse av kommersiell inntekt påvirke hva som er teoretisk optimalt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7855
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7443
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectLuftfartsavgifteren_US
dc.subjectReguleringen_US
dc.subjectSingle- og dual-tillen_US
dc.subjectOslo Lufthavnen_US
dc.subjectKøbenhavns Lufthavnen_US
dc.titleFaktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter - En teoretisk avhandling med fokus på Oslo Lufthavn og Københavns Lufthavnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)