Show simple item record

dc.contributor.advisorHeimly, Finn-Steinar
dc.contributor.advisorThyholdt, Sverre Braathen
dc.contributor.authorKarlsen, Oddbjørn Løvås
dc.contributor.authorFløystad, Renate Elisabeth Olsen
dc.date.accessioned2015-07-13T08:04:24Z
dc.date.available2015-07-13T08:04:24Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å få innsikt i hvilke forhold som har betydning for lønnsomhet. Casebedriften vår, Per Strand AS, driver virksomhet innen byggevarebransjen og er en del av byggevarekjeden Byggmakker. Per Strand konsernet består av ti avdelinger. Avdelingene har lik eierstruktur og mange av de samme retningslinjene. Det kan derfor være naturlig å anta at lønnsomheten i hver avdeling er tilnærmet lik. Analyser viser forskjeller i lønnsomheten, noe som kan tyde på at det er forhold på avdelingsnivå som har betydning for oppnådd lønnsomhet. Dette er et interessant utgangspunkt for denne undersøkelsen. Med dette som bakgrunn ønsker vi å besvare følgende problemstilling: «Hvilke forhold har betydning for oppnådd lønnsomhet i avdelingene i Per Strand konsernet?» Vi analyserer lønnsomheten i hver enkelt avdeling ved å ta utgangspunkt i årsregnskapet og beregne nøkkeltall for lønnsomhet. Nøkkeltallet vi bruker for å vurdere lønnsomheten er avkastningsgraden. Vi sammenligner avdelingene mot hverandre ved å gjennomføre benchmarking av oppnådd lønnsomhet i avdelingene. I teorigrunnlaget kartlegger vi ulike forhold som er påvist å ha innvirkning på lønnsomheten i en bedrift. Ut fra dette formulerer vi hypoteser for hvilke forhold som kan ha betydning for oppnådd lønnsomhet i avdelingene i Per Strand konsernet. For å bekrefte eller avkrefte hypotesene samler vi inn data som belyser i hvilken grad forholdene er til stede i avdelingene. De innsamlede primærdata tyder på stor grad av homogenitet mellom avdelingene. Vi bruker korrelasjonsanalyser for å undersøke om det er sammenheng mellom avkastningsgraden og forhold som kan ha betydning for oppnådd lønnsomhet. Analysen av datagrunnlaget gjør at vi må forkaste de fleste av våre alternative hypoteser, men vi gjør likevel interessante funn som kan knyttes til lønnsomheten i avdelingene. Våre analyser viser signifikant korrelasjon mellom lønnsomhet og forholdene transformasjonsledelse og debitorstyring.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7856
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7444
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectLønnsomheten_US
dc.subjectBenchmarkingen_US
dc.subjectAvkastningsgradenen_US
dc.subjectByggevarebransjenen_US
dc.subjectNøkkeltallen_US
dc.titleLønnsomhet i byggevarebransjen. Casestudie av konsernet Per Strand AS. Hvilke forhold har betydning for oppnådd lønnsomhet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record